Ik geloof in één God ... Vader ... Zoon ... en heilige Geest

Geloofsbeleidenis - zondag 27 mei is Drievuldigheidszondag

Parochiaan in beeld:

"Waken als voorbereiding op Pasen"

lees verderSteek hier een kaarsje op

Steek hier een kaarsje op

Nieuwste nummer 't Zout

Nieuwste nummer 't Zout

Download hier 't Zout.

Digitale nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief

Ontvang iedere 2 weken de digitale nieuwsbrief.

 • Lourdesreis

  Een groep van 31 pelgrims uit de Lebuinusparochie, o.l.v. pastor Clazien Broekhoff en Victor Munster, nam van 28...
 • Deventer 1250 jaar religieus. Tentoonstelling in de Broederenkerk

  Van Lebuinus tot Islam. De geschiedenis van religieus Deventer in 9 stappen.
 • Fonds Franciscus komt op voor bedreigde inloophuizen

  Nederland is een rijk land en economisch gaat het prima. Maar er is een groep mensen die daar niet van profiteert....
 • Nooit meer Auschwitz…

  “Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren” aldus de woorden van Primo Levi, schrijver en overlevende van het concentratiekamp Auschwitz.

Welkom bij de Heilige Lebuinusparochie

Welkom op de site van de Heilige Lebuinusparochie in Zuidwest-Salland en welkom in onze kerken. Onze parochie heeft vijf geloofscentra. Op deze site leest u over de vieringen en de activiteiten. Voel u vrij om hier aan mee te doen.
Het pastoraal team en de parochianen van de Heilige Lebuinusparochie

Lebuinusjaar-1250 jaar Deventer

Met Lebuinus op wegin 2018 is het 1250 jaar geleden dat Lebuinus naar die zandduin kwam, waar een kleine vestiging was, een plek die later aangeduid werd als Daventria. Voor de gemeente Deventer reden om 1250 Deventer te vieren, een geschiedenis canon te maken, allerlei festiviteiten te organiseren en de hele bevolking te betrekken bij een voortgaande geschiedenis. Als katholieke parochie sluiten we hier graag bij aan, maar doen dat wel via onze eigen insteek.  6 thema’s voor een ‘Lebuinusjaar’

 • image

  Veranderdagen 2018: Onvoorwaardelijke liefde!

  Present zijn voor een ander, tijdens de 40dagentijd voor Pasen. Dat noemen wij Veranderdagen. Het thema van de Veranderdagen 2018 is ’Onvoorwaardelijke liefde. De veertigdagentijd loopt van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 31 maart. Op zondag 1 april is het Pasen.
  Algemeen
 • image

  Met Christus op weg naar Pasen

  Aswoensdag markeert de start van de Veertigdagentijd, de periode van onze voorbereiding op Pasen...
  Algemeen
 • image

  De week van de hoop 2018

  In de week van 19 t/m 25 maart is het de week van de hoop. Vanuit organisatie Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, worden alle basisscholen opgeroepen om hieraan deel te nemen. Een stukje hoop uitstralen naar je omgeving.
  Algemeen
 • image

  Actie Kerkbalans 2018

  Geef voor je kerk! Dat is het thema van de actie Kerkbalans 2018. Op de folder die deze weken is verspreid onder alle parochianen stralen twee misdienaars ons tegemoet.
  Algemeen

De preek van de maand

23-05-2018, Pinksteren, Handelingen 2,1-11; Galaten 5,16-25; Johannes 20,19-23
Hoe vaak zie je niet dat mensen in gesprek zijn, maar eigenlijk geen moeite doen om elkaar te begrijpen. Ieder zegt wat hij zeggen wil, maar er wordt geen poging gedaan om ook te luisteren. Het is helaas een bekend verschijnsel in de politiek: onwrikbare standpunten worden naar voren gebracht zonder dat er geluisterd wordt of men elkaar kan vinden.
(archief preken)

Spreuk van de week

image
23-05-2018, Stralen als kinderen
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen - Nelson Mandela bij zijn inauguratie als president
(archief spreuken)

Parochiaan aan het woord

image
17-05-2018, Trooster die met wond're krachten ...
... bijstaat wie in leed versmachten ... Na het vertrek van Jezus versmachtten sloten de apostelen zich op, bang ... Tot Pinksteren. Ineens werden zij moedig. Zij traden naar buiten, Petrus als eerste. Wonderlijk, wat die Heilige Geest tot stand kon brengen! We lezen erover in De Handelingen der Apostelen.
(archief)

Heilige Lebuinus
op Twitter