Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden

1 Joh 3, 18 - Lezing op zondag 29 april

Archief

Archief

Het verleden is ons dierbaar. Daarom biedt onze website ook plaats aan gebeurtenissen uit het verleden.

Komende tijd zullen deze pagina's nog worden aangevuld met andere belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden.