Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken

God in Jesaja 56, 1, 7 - Lezing zondag 20 augustus