In die dagen zal de Heer ... voor alle volken een maaltijd aanrichten

Jesaja 26, 6 - Lezing op zondag 15 oktober
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Bisdombedevaart Lourdes 2018

Van 28 april t/m 5 mei 2018 wordt er weer een bisdombedevaart naar Lourdes georganiseerd. Vanuit de Lebuinusparochie sluiten we ons daarbij aan. We gaan dan met een eigen groep van maximaal 40 personen onder leiding van pastoor Baneke.

Nadere informatie volgt binnenkort.

 

Bisdombedevaart Lourdes

Bisdombedevaart Lourdes

Aartsbisdom Utrecht ook in 2015 naar Lourdes

Van 2 t/m 9 mei 2015 ging het Aartsbisdom Utrecht opnieuw op bedevaart naar Lourdes. Hoofdaalmoezenier van de bedevaart was net als in 2012 vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Het was al de derde bisdombedevaart naar Lourdes. Alle keren was de organisatie in handen van reisorganisatie VNB.

In 't Zout van juni schreef Lucas Brinkhuis, een van de meegereisde jongeren, het volgende:

'Lourdesbedevaart: samen geloof beleven'

In de meivakantie is onze parochie meegegaan met de bisdombedevaart naar Lourdes. De sfeer die in Lourdes hangt, is de bijzonderste in de wereld. Onze parochie zat samen met de parochie van Raalte in een hotel, maar als je denkt dat er dan gewoon twee parochies in een hotel zitten, heb je het fout: we waren echt een groep, echt samen. Ook tijdens de vieringen voelde je dat je samen was. je zat dan wel met 1300 pelgrims vanuit heel Nederland in een kerk, je voelde je toch echt samen. Samen vier je hetzelfde en je voelt je verbonden met de andere mensen en met Maria. Je voelt haar waken over het heiligdom en je kunt jouw problemen bij haar neerleggen. Zelf volgde ik een programma met de jongerengroep. Deze jongeren kwamen ook vanuit heel Nederland, maar je voelt gewoon dat je daar in Lourdes samen bent. iedereen is aardig voor mekaar, iedereen helpt elkaar en iedereen heeft lol met elkaar. Je ziet hoe vele mensen en ook vooral jongeren samen het geloof beleven. Deze Lourdesreis was geweldig en heeft zeker alle verwachtingen overtroffen.'  

Lucas Brinkhuis (tweede van rechts, met kaars) was een van de jongeren die meereisde met de bisdombedevaart 2015 naar Lourdes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reisverslagen en beleving bisdombedevaart Lourdes 2012

In 2012 gingen zo'n 1500 pelgrims van 28 april t/m 5 mei 2012 met de Bisdombedevaart mee naar Lourdes.


 


Vanuit onze parochie gingen 20 mensen mee, waaronder Jannie Hilgers uit de locatie Titus Brandsma.
Lees hier haar uitvoerige verslag.pdf.


Diaken Marc Brinkhuis ging mee als lid van de pastorale staf en vertelt over de voorbereidingen en zijn Lourdes-beleving.
Lees hier zijn verslag.pdf.


Ook de jeugdige Anneloes van Reem ging mee als begeleidster.
Hieronder leest u haar verhaal.

Anneloes van Reem over Lourdes

Jongerengroep

“Het katholieke geloof geeft mij een goed gevoel, maar ik heb niet de behoefte om dat nadrukkelijk te uiten in het dagelijks leven. Aan de andere kant vind ik het wel fijn en belangrijk om mensen te motiveren om naar Lourdes te gaan en om ze te laten zien hoe geweldig het er is. Met jongerenpastor Clazien Broekhoff ging ik in de maanden vooraf aan de bisdombedevaart dan ook de locaties langs om jongerengroepen te bezoeken en ze enthousiast te maken voor de bisdombedevaart. Jongeren kunnen ook hun maatschappelijke stage doorbrengen in Lourdes. Je bent dan een weekje op pad met elkaar, hebt tijd voor elkaar, luistert naar elkaars verhalen. Er is ruimte voor verdieping van het geloof, er zijn activiteiten. In Lourdes kun je je zorgen achterlaten, je rugzak legen."

Discussiëren

“De bisdombedevaart is een mooie gelegenheid om in contact te komen met de leiders van ons bisdom, want de bisschoppen Eijk en Woorts en vicaris Cornelissen gaan vaak ook mee. Tijdens eerdere bedevaarten heb ik gemerkt dat ze heel open staan voor discussie. In Lourdes is de afstand kleiner. Vaak zitten we ’s avonds met z’n allen in de kroeg. Met Mgr. Woorts heb ik tijdens een reis gesproken over het seksueel misbruik binnen de kerk en met verschillende priesters en priesterstudenten over de opvattingen van de kerk rond condoomgebruik. Discussiëren over het geloof vind ik heel belangrijk."

Voor meer informatie mag je Anneloes van Reem mailen op: anneloesvanreem@hotmail.com  of bellen op 06-16510558. Volg Anneloes ook op Twitter of op Hyves: @anneloesvanreem of http://lourd.hyves.nl/.

Bron: ’t Zout van december 2011 / januari 2012.

- Naar boven. -

Ga je mee naar Lourdes?

'Heb jij ook zin om in de meivakantie lekker een weekje weg te zijn uit de dagelijkse sleur van school of werk? Houd je van gezelligheid en vind je het leuk om andere kinderen, tieners en jongeren te ontmoeten en samen het geloof te vieren en te ontdekken? Dan ben je van harte uitgenodigd om samen met je parochie deel te nemen aan de Lourdesbedevaart van het Aartsbisdom Utrecht.' (persdienst Aartsbisdom Utrecht')

Als Lebuinusparochie willen we ons daar graag bij aansluiten. We reizen per trein (TGV) in één dag naar Lourdes. Diaken Fokko de Graaf zal onze Lebuinusgroep als pastor begeleiden.

Informatie-avonden:

  • woensdag 26 november in parochiezaal  'het Koetshuis'te Schalkhaar 
  • woensdag 10 december in parochiezaal 'De Hoeksteen'in Boskamp.

Voor meer info kunt u/ kun jij contact opnemen met de leden van de
Lebuinus-werkgroep Pelgrimeren:

  • Annie Roessink   : 0570-561256
  • Mariët Kruit         : 0570-525320
  • Anja van Reem    : 0570-657465
  • Lammie in 't Veld: 06-57038176

Reiskosten voor de jeugd t/m 25 jaar
Het Aartsbisdom meldt: 'De reis kost voor kinderen, tieners en jongeren van 0 t/m 25 jaar € 590,--. Maar vanwege een flinke subsidie vanuit diverse kanten (parochie/caritas, Lourdesfonds, jongerenfondsen) hoeven kinderen, tieners en jongeren (0 t/m 25 jaar) maar € 295,-- te betalen. Schroom niet en maak hier gebruik van. Het is dan wel belangrijk dat je bij de parochiecoördinator of bij de pastoor van jouw parochie aangeeft dat je gebruik wil maken van deze subsidie, zodat ze hiervan op de hoogte zijn. Kinderen, tieners en jongeren nemen deel aan het algemeen programma. Daarnaast kunnen ze kiezen om bepaalde programma-onderdelen met eigen leeftijdsgenoten mee te maken. Het wordt echt een geweldige reis. Grijp dus je kans en ga mee.'

Kijk ook voor nog meer informatie op:

Coördinator van de bisdombedevaart is
Ben Lokate : tel.:030-2361570
                      lokate@aartsbisdom.nl