Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken

God in Jesaja 56, 1, 7 - Lezing zondag 20 augustus
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Met het Aartsbisdom op bedevaart naar Rome

Van 14 t/m 19 november a.s. gaan vele pelgrims met het Aartsbisdom mee op bedevaart naar Rome.

Nederlandse Dag

Dinsdag 15 november komen in Rome alle Nederlandse pelgrims van de verschillende bisdommen bij elkaar op een ‘Nederlandse dag’ in het kader van de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In aanwezigheid van bijna alle Nederlandse bisschoppen zal op die dag na een viering in de Sint Pieter paus Franciscus de Nederlanders begroeten. De bisschoppen bieden hem bij die gelegenheid een overzicht aan van de inzet op veel plaatsen in de Nederlandse kerkprovincie ten behoeve van vluchtelingen en vreemden. Dit overzicht in de vorm van een boekje zal aan de paus worden overhandigd door kardinaal Eijk.

Lees meer op de website van het Aartsbisdom.

Volg de pelgrims en leef met ze mee!

U kunt de bijzondere belevenissen van de pelgrims volgen via de reisverslagen, die te vinden zijn op de website van de VNB.

 

 

In het jaar van Barmhartigheid op bedevaart naar Rome

In het jaar van Barmhartigheid op bedevaart naar Rome

In dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid wordt een bijzondere bisdombedevaart naar Rome georganiseerd.
Het Aartsbisdom Utrecht, diverse andere bisdommen en vele katholieke organisaties gaan van 14 t/m 19 november 2016 op bedevaart naar de Eeuwige Stad.

Het hoogtepunt van deze bedevaart is ongetwijfeld de ‘Nederlandse Dag’ op dinsdag 15 november.
Dan vieren we met alle in Rome aanwezige Nederlandse pelgrims de Eucharistie in de Sint Pieter, waarin kardinaal Eijk hoofdcelebrant zal zijn en de andere aanwezige Nederlandse bisschoppen zullen concelebreren.
Ondertussen is bekend geworden dat paus Franciscus zich na afloop van deze viering bij ons zal voegen om de pelgrims persoonlijk toe te spreken. Alleen daarom al belooft deze dag een unieke ervaring te worden. Meer over de Nederlandse Dag leest u hier

Reisprogramma

Reisprogramma

Programma Nederlandse Dag
De dag begint op vijftien november met een gezamenlijke viering van de Eucharistie in de Sint-Pieter, waarin Nederlandse bisschoppen zullen voorgaan en waarbij paus Franciscus mogelijk zal aansluiten. Na de gezamenlijke lunch maakt u een wandeling langs onder andere de Engelenburcht, het Piazza Navona en het Pantheon naar de basiliek Santa Maria Maggiore waar u de dag afsluit met een Vespers. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. Ieder een mag zich daarbij welkom voelen. Het belooft daarom een unieke ervaring te worden.


Bedevaartprogramma
Tijdens de bedevaart ontmoet u Paus Franciscus bij de algemene audientie, maakt u een wandeling in het teken van barmhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u de andere basilieken en highlights van Rome.

De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van het bisdom Rome met daarin de zetel van de bisschop van Rome, de paus.

Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen of even te ontspannen op een terrasje.

Rector Patrick Kuipers is hoofdaalmoezenier van de Utrechtse bedevaart naar Rome.

Foto's: VNB en archief @mdejong Romereis 2009

Informatie en inschrijven

Informatie en inschrijven

Zie de informatiefolder van het Aartsbisom en bekijk ook eens de VNB-promotiefilm

Nadere informatie volgt.
Wilt nu al meer informatie kijk dan op de website van het Aartsbisdom
of neem contact op met Ben Lokate, tel.: 030 2361570, e-mail: lokate@aartsbisdom.nl.

Website Jaar van de Barmhartigheid

Op de website van het 'Jaar van de Barmhartigheid' leest u alle informatie over het 'Jaar van de Barmhartigheid'