Moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid

Paulus, Filipp. 1,9a - Lezing, zondag 9 december

Catechese & Ontmoeting, 1 maart 2017

Vooraf in de kerk
19.00 uur Eucharistieviering van Aswoensdag

CATECHESE & ONTMOETING                   Neem je ook je bijbel mee?

 • 20.00 uur:           inloop met koffie

 • 20.00-22.00 uur: SCHRIFTLEZING  Aswoensdag (1 maart)
                           
        
                            EERSTE LEZING: Joël 2, 12-18

                            TWEEDE LEZING: 2 Kor. 5, 20 - 6,2
                            EVANGELIELEZING: Matteus 6, 1-6. 16-18


"Keert terug tot Mij, van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht"