Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken

God in Jesaja 56, 1, 7 - Lezing zondag 20 augustus
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Bezinnings-bijeenkomst in Titus Brandsma-Huis

In ons parochiehuis voor pastorale activiteiten, daar is maandelijks ook plaats voor een spirituele bezinning vanuit de Joods Christelijke traditie. In de geest van Titus Brandsma proberen wij dan de diepere lagen van ons leven en samen leven op het spoor te komen. Samen zoeken wij naar Gods aanwezigheid en luisteren naar wat God, de Ander, ons vanuit de bron te zeggen heeft in deze tijd.

Wij willen maandelijks op een vaste dag en tijdstip in de voor-avond samen komen. Zo bieden wij een plaats en tijd voor het in-oefenen van stilte, gerechtigheid en bezinning.

We beginnen om 18.00 uur met en thema-gebedsviering in de kapel, daarna van 18.30-19.15 uur samen een boterham eten die we zelf meebrengen in de zaal, met koffie/thee uit de keuken van de kerk. Daarna wordt van af 19.15 uur in 20 min. een thema aan de orde gesteld, waarna een samenspraak volgt, plenair en/of in kleine groepen tot uiterlijk 20.30 uur.

‘De zorg voor de ziel’ is wezenlijk in ons leven. Daarbij kun je denken aan taken van: bezinning, vorming, scholing, ontmoeting, viering in het kader van kennismaking, ontmoeting en opbouw.

Telkens op de derde donderdag avond komen we samen.

W.Boerkamp