Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is

Jezus in Joh. 6, 51 - Evangelie van zondag 19 augustus

Algemeen

De Heilige Lebuinus parochie

De Heilige Lebuinus parochie bestaat officieel sinds januari 2010. Sinds juli 2015 wordt ze gevormd door vijf geloofscentra: Nicolaas Schalkhaar, Broederen, Nicolaas Lettele, Willibrord, Geloofscentrum Engelbert. Daarnaast heeft de parochie het Titus Brandsma Huis.

De organisatie

De parochie wordt op hoofdniveau geleid door een pastoraal team en een overkoepelend bestuur. Op hoofdniveau zijn 3 teams werkzaam die hen ondersteunen:

1.    BAB (beheersgroep administratie en budgetbeheer)
2.    BOG (beheersgroep onroerende goederen)
3.    PCG (pastorale coördinatie groep)

Voor elk van de vijf geloofscentra en het Titus Brandsma huis zijn 3 coördinatoren aangesteld: voor pastoraat, voor administratie en budgetbeheer en voor het beheer van het onroerend goed. Deze coördinatoren maken ter plekke gebruik van hun netwerk en werkgroepjes om hun taak te vervullen.

De taken van vrijwilligers en pastores zijn verdeeld over vier profielen: gemeenschapsopbouw, liturgie, catechese en diaconie. Elk profiel heeft een eigen eindverantwoordelijke. Zie hiervoor het menu links onder Pastoraal team. De bestuurders van het parochie komen uit de lokale geloofsgemeenschappen. Onder Bestuur vindt u meer informatie.

Het Centraal secretariaat is het administratieve centrum van de parochie. Zie onder menu Contactinfo voor de contactgegevens.

De feestdag van de Heilige Lebuinus

Het Lebuinus parochiefeest herinnert aan de oorsprong van het christelijk geloof in deze streek. In de achtste eeuw kwam de Engelse monnik Liafwin (‘lieve vriend’) het geloof verkondigen en bouwde het eerste kerkje in Deventer. Zijn naam werd in het Latijn Lebuinus. Hij heeft vonken van geloof gezaaid en sindsdien zijn velen hem gevolgd: mannen en vrouwen die hebben geleefd vanuit het Evangelie. De parochie wil in zijn voetspoor verder gaan in deze tijd.

Op de pagina Parochiefeesten leest u hoe onze geloofsgemeenschappen met elkaar dit feest gevierd hebben.