Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen

Jezus in Matheus 16, 18a - Evangelie van zondag 27 augustus
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Bestuur

Het bestuur van de Heilige Lebuinus parochie wordt gevormd door de volgende kandidaat-leden:

J.J. (Joost) Baneke   Voorzitter   joostjbaneke@hotmail.com
Johan Grobbée   Vicevoorzitter    
Margaret Buijs   Secretaris    
vakant   Penningmeester    
Ton Wellenberg   Begraafplaatsen    
Betsie Engberink-Herder   PR en  Communicatie    
Elise van Zuylen   Mens & Organisatie    
vakant   Beheer gebouwen    

Er wordt nog gezocht naar kandidaten voor de portefeuille Pennninkmeester en Beheer gebouwen.

Contactadres van de bestuursleden: info@heiligelebuinus.nl of tel.nr. 0570-609040

Op de foto van links naar rechts: Betsie Engberink-Herder, Johan Grobbée, Marjan Nicolai-Schulte, Dick Bouwman en Ton Wellenberg.