God ... leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd te verstaan

Eucharistisch gebed, zondag 14 oktober

Bestuur

Het bestuur van de Heilige Lebuinus parochie wordt gevormd door de volgende kandidaat-leden:

Vicaris Ronald Cornelissen   Voorzitter    
Johan Grobbée   Vicevoorzitter    
Margaret Buijs   Secretaris    
vacant   Penningmeester    
Ton Wellenberg   Begraafplaatsen    
Betsie Engberink-Herder   PR en  Communicatie    
Elise van Zuylen   Mens & Organisatie    
vacant   Beheer gebouwen    

Er wordt nog gezocht naar kandidaten voor de portefeuille Pennningmeester en Beheer gebouwen.

Contactadres van de bestuursleden: info@heiligelebuinus.nl of tel.nr. 0570-609040

Op de foto van links naar rechts: Ton Wellenberg (begraafplaatsen), Margret Buijs (Sercretaris), Elise van Zuylen (Mens en organisatie), Johan Grobbee (vice Voorzitter), Joost Baneke (met emeritaat), Betsie Engberink (communictie), Marc Brinkhuis (namens pastoraal team).