In die dagen zal de Heer ... voor alle volken een maaltijd aanrichten

Jesaja 26, 6 - Lezing op zondag 15 oktober
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

De feestdag van de Heilige Lebuinus

 

 

 

Het Lebuinus parochiefeest herinnert aan de oorsprong van het christelijk geloof in deze streek. In de achtste eeuw kwam de Engelse monnik Liafwin (‘lieve vriend’) het geloof verkondigen en bouwde het eerste kerkje in Deventer. Zijn naam werd in het Latijn Lebuinus. Hij heeft vonken van geloof gezaaid en sindsdien zijn velen hem gevolgd: mannen en vrouwen die hebben geleefd vanuit het Evangelie.
De parochie wil in zijn voetspoor verder gaan in deze tijd.

 

 

Sinds de oprichting van de H. Lebuinusparochie (januari 2010) wordt het parochiefeest rond de gedenkdag van de H. Lebuinus gevierd. (2e zondag van november)

Omdat de Lebuinusschrijn zijn vaste plek heeft in de Broederenkerk te Deventer, vieren we hier ons parochiefeest samen met alle geloofsgemeenschappen die onze parochie rijk is.

 

In het archief vóór 2015 leest u de verslagen van de parochiefeesten in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014.
In het archief 2015 leest u het verslag van het parochiefeest in 2015.

@miekedejong