De Heer ... heeft geduld met u

Petrus, 2 Petrus 3, 9 - Lezing, zondag 10 december

Tarieven kerkelijke diensten

 Kerkelijke tarieven in 2016

H. Mis (Misintentie)  €      12
Avondwake €    110
Uitvaartviering incl. avondwake €    550
Uitvaartviering zonder avondwake €    440
Pastorale begeleiding elders €    330
Huwelijksviering "all-in" €    470
Jubileumviering tijdens normale viering €    165
Gezongen jubileumviering €    330
Dopen vrije gift (streefbedrag) €      28
Gebruik van de kerk per dagdeel €    550
verwarmingstoeslag (okt-maart) €        -

 

Advertenties parochiemagazine 't Zout (10 x per jaar)
halve pagina €    915
kwart pagina €    565
achtste pagina €    300

 

Begraafplaatsen

De tarieven van de begraafplaatsen dienen nog definitief vastgesteld te worden. De voorlopige tarieven staan in de volgende lijst: Tarieven begraafplaatsen.

Onder menu Zorg vindt u meer informatie over de begraafplaatsen.