Heer, maak mij sterk in edelmoedigheid

psalm 51 - Liturgie van Aswoensdag

Vacatures

We zijn op zoek naar: 

Penningmeester Bestuur

Organisatie

De RK Parochie Heilige Lebuïnus in Deventer bestaat uit vijf geloofscentra waar liturgie wordt gevierd; de Broederen Deventer, H. Nicolaas Schalkhaar, H. Willibrord Boskamp, H. Nicolaas Lettele en Engelbert (H. Willibrordus Boerhaar/ OLV Onbevlekt Ontvangen Wijhe) en het multifunctioneel centrum Titus Brandsma Huis.

Het secretariaat van de parochie is gevestigd in de oude pastorie aan de Kerkstraat1 inDeventer. 

Functie

De penningmeester is verantwoordelijk voor:

 • functioneren van twee vaste financieel medewerkers op het secretariaat en hun uitvoerende taken waaronder: opstellen begroting, boekhouding, facturatie, debiteuren- en crediteurenbeheer, toepassing van alle financiële en administratieve processen, opstellen van de jaarrekening;
 • het maandelijks (of per kwartaal) uitbrengen van een financiële rapportage aan het bestuur;
 • toezicht op de liquiditeit, de geldstromen en treasurybeleid;
 • toezicht houden en toepassen financiële regelingen van het Bisdom;
 • toezicht houden op de besteding van de aan de geloofscentra en het TBH beschikbaar gestelde budgetten;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over de optimalisering van bedrijfsprocessen alsmede over rechtmatigheid en integriteit;
 • voor kas- en bankstromen;
 • overleg met kascommissie;
 • zorgen voor advisering van de kascommissie over begroting en jaarrekening;
 • publicatie van de jaarrekening op de website en in ’t Zout i.o.m. bestuurslid Communicatie. 

Kennis, ervaring en competenties

 • beleidsmatig sterk;
 • integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • zelfstandig, nauwkeurig en cijfermatig sterk;
 • flexibel en stressbestendig;
 • HBO/WO-werk- en denkniveau;
 • kennis van administratieve processen en inzicht in verbetering hiervan;
 • ervaring met MS office pakket en Navision is een pré.

Het betreft een vrijwilligersfunctie met een benoeming door de Bisschop.
Een VOG maakt onderdeel uit van de functie.

Heeft u interesse, dan kunt u een reactie sturen naar info@heiligelebuinus.nl.

Wij horen graag van u!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medewerkers Begraafplaats groenvoorziening op afroepbasis

Organisatie

De RK Parochie Heilige Lebuïnus in Deventer bestaat uit vijf geloofscentra waar liturgie wordt gevierd; de Broederen Deventer, H. Nicolaas Schalkhaar, H. Willibrord Boskamp, H. Nicolaas Lettele en Engelbert (H. Willibrordus Boerhaar/ OLV Onbevlekt Ontvangen Wijhe) en het multifunctioneel centrum Titus Brandsma Huis.

Het betreft de begraafplaats aan de Ceintuurbaan in Deventer. 

De medewerker begraafplaats groenvoorziening werkt in opdracht van de begraafplaatsbeheerder.

 De werkzaamheden bestaan uit: 

 • onderhoud verrichten aan beplanting, grafbeplanting, grafmonumenten en verharding op begraafplaatsen;
 • delven en sluiten van graven en ruimen van graven;
 • in de zomermaanden onkruidbestrijding. 


Uw kwaliteiten 

 • U heeft een goede lichamelijke conditie, bestand tegen fysieke belasting onder alle weersomstandigheden;
 • bezit van een rijbewijs B/E.

 Het betreft een vrijwilligersfunctie.

De medewerker valt onder de functionele verantwoordelijkheid van het bestuurslid Begraafplaatsen.

 Heeft u interesse, dan kunt u een reactie sturen naar info@heiligelebuinus.nl.

Wij horen graag van u!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------