Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden

1 Joh 3, 18 - Lezing op zondag 29 april

Acolieten en misdienaarsdagen 2016

Acolieten en misdienaarsdagen 2016

In 2016 staan de volgende activiteiten op het programma:

11 juni Misdienaarsdag in de bossen bij Lettele, vanaf 13.30u.
Na een paar uur heerlijk buitenspelen hebben we met elkaar een openluchtviering in de tuin van de pastorie van de Nicolaaskerk in lettele.
Daarna gaan we Pannenkoeken eten.
Om 18.00u is het helemaal klaar.
Wil je info?  mail met pastor Clazien broekhoff:  jpsalland@live.nl