In die dagen zal de Heer ... voor alle volken een maaltijd aanrichten

Jesaja 26, 6 - Lezing op zondag 15 oktober
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Misdienaar-acoliet worden?

Misdienaar-acoliet worden?

 

Tijdens de viering in de kerk heb je allerlei taken.
Er zijn dan ook veel mensen die meehelpen.
Ook voor kinderen vanaf 8 jaar zijn er speciale taken.
Zij helpen de voorgangers en dragen hun steentje bij om de vieringen mooi te laten verlopen. Dat zijn de misdienaars en acolieten.

Het is heel bijzonder om misdienaar / acoliet zijn te zijn. En het is ook leuk!

Dat lees en zie je op deze pagina!

 

Wil je ook graag misdienaar of acoliet worden?

Ja???..............  Geweldig!
Dan kun je contact opnemen met de coördinator van je geloofscentrum.

Wie de coördinator van je geloofscentrum is, zie je als je hier klikt : 'coördinatoren'