De Heer ... heeft geduld met u

Petrus, 2 Petrus 3, 9 - Lezing, zondag 10 december

Kinderkamp Tienerkamp Jongerenreis Italië

Kinderkamp Tienerkamp Jongerenreis Italië


Meer info vind je op de website van Jong Aartsbisdom.
en aanmelden kun je bij : 

Samuel Luz en Amanda Praseres,

Maliebaan 40, 3581 CR  Utrecht
Postbus 14019, 3508 SB  Utrecht
Email: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

terug naar Home