In die dagen zal de Heer ... voor alle volken een maaltijd aanrichten

Jesaja 26, 6 - Lezing op zondag 15 oktober
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Jaarprogramma jongerenpastoraat 2016-2017

Jaarprogramma jongerenpastoraat 2016-2017

Het jongerenpastoraat van het Aartsbisdom Utrecht organiseert regelmatig activiteiten voor jongeren, vormelingen, tieners, kinderen en begeleiders.
Dus ook voor jou!

Het jaarprogramma voor het seizoen 2016-2017 zie je hieronder.

13 november 2016: YouCat Bios in Borne!


OOja, en vergeet niet de

vormelingendag op 19 maart 2017. Nadere informatie volgt.

Meer info vind je op de website van Jong Aartsbisdom.
en aanmelden kun je bij : 

Samuel Luz en Amanda Praseres,

Maliebaan 40, 3581 CR  Utrecht
Postbus 14019, 3508 SB  Utrecht
Email: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

terug naar Home

@mdj