In die dagen zal de Heer ... voor alle volken een maaltijd aanrichten

Jesaja 26, 6 - Lezing op zondag 15 oktober
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Zie ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw Woord’ (Lc. 1, 38)

Paus Franciscus heeft voor de Wereldjongerendagen in Panama bovenstaand thema uitgekozen.


Organisatie en programma

Er worden vanuit Nederland verschillende reizen naar de Wereldjongerendagen georganiseerd.
Nadere informatie volgt t.z.t.

Meer informatie vanuit ons bisdom
www.jongaartsbisdom.nl en www.facebook.com/passion.aartsbisdom

Of neem contact op met jongerenwerkers Amanda Praseres en Samuel Luz:
Aartsbisdom Utrecht, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht,
tel: 06 48459598 (Amanda)
tel: 06 28448875 (Samuel)
e-mail: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl