Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken

God in Jesaja 56, 1, 7 - Lezing zondag 20 augustus
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Inhoud fotoalbum Broederen

Palmzondag 2016: Een oecumenische Broeder of Zuster Ezel op bezoek,...

... gevolgd door het evangelie en de wijding van de palmtakjes, gevolgd door een indrukwekkende viering.

Zie hier voor een kort verslag met enkele foto's.

2015: Palmpasen in de regen

Oecumenisch, als elk jaar. De tocht begon in de Lebuinuskerk, waar de kinderen met de dominee spraken over "de ezel van Jezus". Daarna begon de processie met de ezel en met een lied.

De tocht ging eerst naar de Russisch-Orthodoxe kerk: zegen en icoon. Daarna naar de Broederenkerk, waar de ezel de te gladde vloer niet op mocht.

Daar werden de palmtakjes uitgedeeld en gezegend, werd het verhaal van Palmzondag voorgelezen en ging de stoet na een processie door de kerk, icoon voorop, weer terug naar de Lebuinuskerk.