Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden

1 Joh 3, 18 - Lezing op zondag 29 april

Het gebouw

Het gebouw

Wie maar even een blik werpt op de Broederenkerk zal opmerken hoe bijzonder dit gebouw is in de Deventer binnenstad, zowel van buiten als van binnen.

In deze rubriek schenken we aandacht aan twee elementen van het interieur:

  • De tegelvloer
    Deze is aangelegd dankzij de hulp van velen die een tegel adopteerden. In die tegel staan dan namen gegraveerd. U kunt nog steeds tegels adopteren.
     
  • De heiligenbeelden 
    Deze zijn tijdens de restauratie van de kerk ook gerestaureerd, ook mede dank zij velen die een beeld hebben geadopteerd.