Dit is mijn zoon, de geliefde, luistert naar hem

God, in Marcus 9, 7b, op de berg - Evangelie van zondag 25 februari

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe