De Heer ... heeft geduld met u

Petrus, 2 Petrus 3, 9 - Lezing, zondag 10 december

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe