Wie in mijn naam een zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op

Jezus in Marcus 9, 37 - Evangelie van zondag 23 september

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Parochiezaal Het Klankbord

Voor het maken van afspraken over het gebruik stuurt u een e-mail naar: klankbordwijhe@gmail.com