Mijn God, Gij peilt mij hart en Gij kent mij

Psalm 139 - liturgie zondag 24 juni

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Mis- en gebedsintenties