Uw mildheid moet bij alle mensen bekend zijn

Paulus, Filipp. 4, 5 - Introitus zondag 16 december

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Mis- en gebedsintenties Wijhe