In die dagen zal de Heer ... voor alle volken een maaltijd aanrichten

Jesaja 26, 6 - Lezing op zondag 15 oktober
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel: R.K.kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Secretariaat

Email: engelbert@heiligelebuinus.nl

Adres: Stationsweg 9,
8131 DG  WIJHE
Telefoon: 0570-524086

Het secretariaat is open op elke vrijdag van 09.00 - 11.00 uur

Website

Voor vragen en/of opmerkingen over deze site, of u wilt een artikeltje geplaatst hebben, stuur dan een email naar: Frans van Vilsteren, webmaster van het Geloofscentrum Engelbert Wijhe-Boerhaar