Ik geloof in één God ... Vader ... Zoon ... en heilige Geest

Geloofsbeleidenis - zondag 27 mei is Drievuldigheidszondag

Heilige Nicolaaskerk Lettele,

Bathmenseweg 35
7434 PX Lettele
telefoon: 0570-551269
secretariaat:
 nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans:  NL 75 RABO 0146203798
Misintenties: NL 30 RABO 0163837074

Openingtijden van de kerk:
De kerk is elke dag open van 9 uur tot 16.00 uur.

________________________________________________________________________________

 

 • image

  1ste H. Communie, 27 Mei om 10.30 uur

  Op 27 mei zullen in de H. Nicolaaskerk in Lettele 12 kinderen hun 1ste H. Communie ontvangen. Stijn, Jurre, Wes, Julius, Meike, Meike, Lindsey,...
 • image

  Naar Lourdes, dag 4,

  Cliënten, medewerkers en vrijwilligers van ZGR Heeten en omgeving maken de aankomende zes dagen een bijzondere reis naar het Zuid-Franse...
 • image

  In 2019 H. Nicolaas kerk 125 jaar Lettele

  Onze H. Nicolaaskerk bestaat, 125 jaar. We vinden het van groot belang om deze mijlpaal samen te vieren. Er is een Commissie 125 jaar kerk bezig,...
 • image

  Meimaand Mariamaand

  Vorig jaar stond per abuis in `t Zout dat er iedere woensdag avond in mei een rozenkrans gebeden zou worden. Dit jaar gebeurt dit niet. Maar als...
 • Opbrengst vastenactie

  De vastenactie heeft dit jaar in onze geloofsgemeenschap het mooie bedrag van € 519.44 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk bedankt.
 • image

  Religieuze artikelen

  Bent u  aan het opruimen en komt u religieuze artikelen tegen die u niet meer gebruikt? U kunt ze brengen bij de "Vrienden van de...

Openstelling secretariaat juli en augustus, 

In de maanden juli en augustus is het secretariaat in verband met de vakantie minder open. Openingdagen secretariaat: maandag 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus.
Vanaf 4 september is het secretariaat weer elke maandag van 9.30 tot 11.30 open.

________________________________________________________________________________________________

Ruiming graven, van het kerkhof Lettele,
We hebben de gegevens van de begraafplaats van Lettele in kaart gebracht.
De meeste rechthebbenden van de graven, waarvan het grafrecht is verlopen, hebben een keuze gemaakt ofwel verlengen van de grafrechten, dan wel overgaan tot ruiming van het graf. Op een aantal na hebben we van de meeste aangeschrevende een reactie teruggekregen.

Als gevolg daarvan delen wij u mee dat er op 11 november 2017, begonnen is met het ruimen van de graven. Te beginnen op het oudste deel van de begraafplaats. (zie plattegrond)
Elke rechthebbende die afstand heeft gedaan van de grafrechten krijgt nog persoonlijk bericht dat er geruimd gaat worden. 

Mocht u aanspraak willen maken op de grafsteen en/of –zerk, dan dient u dat schriftelijk, dan wel per email door te geven vóór 1 oktober 2017.
Zie (Begraafplaatsadministratie Lettele) en  (Plattegrond kerkhof)
Voor meer informatie:
H. Nicolaaskerk Bathmenseweg 35, 7434PX Lettele.
Emailadres,                nicolaaslettele@gmail.com
Trees Brinkman,        penningmeester, tel. 0570-551312
Annie Aarnink,           administratie kerkhof, tel. 0570-551382

_____________________________________________________________________________________________

Koffie drinken,
Zondag morgen na de viering is er gezanelijk koffie drinken.
Ook de 3de vrijdag van de maand is er na de viering gelegenheid om koffie te drinken,

________________________________________________________________________________________________

* Aanlevering kopij voor 't Zout, 

* Misintenties, bij het cretariaat:                                

harriebetsie@home.nl

nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

* Website, Simone te Boekhorst en Annie Aarnink,
 
hansensimoneteboekhorst@gmail.com
annieaarnink@gmail.com