Kom, Schepper, Geest, daal op ons neer

Lied, liturgie van zondag 28 mei
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Heilige Nicolaaskerk Lettele,

Bathmenseweg 35
7434 PX Lettele
telefoon: 0570-551269
secretariaat:
 nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans:  NL 75 RABO 0146203798
Misintenties: NL 30 RABO 0163837074

Openingtijden van de kerk:
De kerk is elke dag open van 9 uur tot 16.00 uur.

________________________________________________________________________________

 

Koffie drinken, 
Zondag morgen na de vierig is er gezamelijk koffie drinken.

Ook de 3de vrijdag van de maand is er na de viering gelegenheid om koffie te drinken,
________________________________________________________________________________________________

* Aanlevering kopij voor 't Zout, 

* Misintenties, bij het cretariaat:                                

harriebetsie@home.nl

nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

* Website, Simone te Boekhorst en Annie Aarnink,
 
hansensimoneteboekhorst@gmail.com
annieaarnink@gmail.com