God ... leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd te verstaan

Eucharistisch gebed, zondag 14 oktober

Heilige Nicolaaskerk Lettele,

Bathmenseweg 35
7434 PX Lettele
telefoon: 0570-551269
secretariaat:
 nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Kerkbalans:  NL 75 RABO 0146203798
Misintenties: NL 30 RABO 0163837074

Openingtijden van de kerk:
De kerk is elke dag open van 9 uur tot 16.00 uur.

________________________________________________________________________________

 

 • image

  Familieviering op 20 oktober,

  Catechese, Het catechesejaar begint op zaterdag 6 oktober met een eucharistieviering. En natuurlijk krijgt Wereldmissiedag voor kinderen...
 • Wereld missiedag

  Oktober is de maand van de wereldmissiedagen Op 6 oktober wordt er in onze geloofsgemeenschap een inzameling gehouden voor Ethiopië door de...
 • image

  Oktober maand -Rozenkrans maand

  Zoals elk jaar zal ook nu in oktober op woensdagavond de rozenkrans gebeden worden in de sacristie om 19.15 uur. Op zondagmorgen 14 oktober...
 • image

  Gerardus kalender

  Hij is er weer, de mooie inspirerende met af en toe leuke mopjes: de   Gerardus Kalender. Ze liggen achter in de kerk. De kosten...
 • image

  Allerzielen 2 november

  Vrijdag 2 november zal hier in de kerk weer een waardevolle viering zijn, ter gelegenheid van Allerzielen. Na afloop zullen bij goed weer de...
 • image

  Kerkviering in de karmse tent,

  Op zondagmorgen 5 augustus werd er in de feesttent weer een gebedsviering gedaan. Vicaris Cornelissen (buurman en woont in Lettele) heeft deze...
 • image

  Preek in de tentviering,

  Op zondagmorgen 5 augustus werd er in de feesttent weer een gebedsviering gedaan. Vicaris Cornelissen heeft deze viering in het dialect gedaan....
 • image

  Ker(k)mis 5 augustus foto's,

  Op zondagmorgen 5 augustus hebben we foto's gemaakt in de feesttent van de gebedsviering.
 • image

  Foto's van 60- jarig priesterjubileum,

  Vrijdagmorgen 20 juli precies op deze dag was pastoor Brummelhuis 60- jaar priester er werd een feestelijk vieren in Lettele gevierd, Hier...
 • image

  In 2019 H. Nicolaas kerk 125 jaar Lettele

  Onze H. Nicolaaskerk bestaat, 125 jaar. We vinden het van groot belang om deze mijlpaal samen te vieren. Er is een Commissie 125 jaar kerk bezig,...

Openstelling secretariaat juli en augustus, 

In de maanden juli en augustus is het secretariaat in verband met de vakantie minder open. Openingdagen secretariaat: maandag 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus.
Vanaf 4 september is het secretariaat weer elke maandag van 9.30 tot 11.30 open.

________________________________________________________________________________________________

Ruiming graven, van het kerkhof Lettele,
We hebben de gegevens van de begraafplaats van Lettele in kaart gebracht.
De meeste rechthebbenden van de graven, waarvan het grafrecht is verlopen, hebben een keuze gemaakt ofwel verlengen van de grafrechten, dan wel overgaan tot ruiming van het graf. Op een aantal na hebben we van de meeste aangeschrevende een reactie teruggekregen.

Als gevolg daarvan delen wij u mee dat er op 11 november 2017, begonnen is met het ruimen van de graven. Te beginnen op het oudste deel van de begraafplaats. (zie plattegrond)
Elke rechthebbende die afstand heeft gedaan van de grafrechten krijgt nog persoonlijk bericht dat er geruimd gaat worden. 

Mocht u aanspraak willen maken op de grafsteen en/of –zerk, dan dient u dat schriftelijk, dan wel per email door te geven vóór 1 oktober 2017.
Zie (Begraafplaatsadministratie Lettele) en  (Plattegrond kerkhof)
Voor meer informatie:
H. Nicolaaskerk Bathmenseweg 35, 7434PX Lettele.
Emailadres,                nicolaaslettele@gmail.com
Trees Brinkman,        penningmeester, tel. 0570-551312
Annie Aarnink,           administratie kerkhof, tel. 0570-551382

_____________________________________________________________________________________________

Koffie drinken,
Zondag morgen na de viering is er gezanelijk koffie drinken.
Ook de 3de vrijdag van de maand is er na de viering gelegenheid om koffie te drinken,

________________________________________________________________________________________________

* Aanlevering kopij voor 't Zout, 

* Misintenties, bij het cretariaat:                                

harriebetsie@home.nl

nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

* Website, Simone te Boekhorst en Annie Aarnink,
 
hansensimoneteboekhorst@gmail.com
annieaarnink@gmail.com