Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden

1 Joh 3, 18 - Lezing op zondag 29 april

"Wij Gedenken de overledenen"

Annie ten Have-Rodijk, overleden 1 januari 2017
Jet huis in ’t Veld-Groot Koerkamp, overleden 7 januari 2017
Louis Leerkes, overleden 8 februari 2017
Gerard Huis in 't Veld, is overleden op 18 april 2017
Dora Oosterwijk-Aarnink, overleden 23 mei 2017
Riek Kolkman-de Brouwer, overleden 15 juni 2017
Annie ten Have-Haarman, 16 september 2017
Gerda Scholten-Rietman, 11 november 2017
Ans Bloemenkamp-Grondhuis, overleden 18 november 2017