De Heer ... heeft geduld met u

Petrus, 2 Petrus 3, 9 - Lezing, zondag 10 december

Misintenties en gebedsintenties van de parochie Lettele:

4 en 5 november
Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, ouders Klein Swormink-Haverkamp, en uit dankbaarheid, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Naatje en Gerrit Oosterwijk, pastoor Weijs, Herman Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, ouders Zwiers-Hulman, Diny Zwiers-Nijland.

11 en 12 november
Herman Groot Koerkamp, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Ciska Kruit, pastoor Weijs, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Herman Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Wilhelmus Zandbelt en Wilhelmina Bloemenkamp, Diny Zwiers-Nijland.

18 en 19 november
Jan ten Have en overleden familie, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, pastoor Weijs, Herman Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Theo Wiggers, Diny Zwiers-Nijland.

25 en 26 november
Dinie Tibben-Evers (jgt), Bart Elferink, Miny ten Have-Klein Swormink, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Ciska Kruit, pastoor Weijs, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Herman Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland.

2 en 3 december
Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, Richard ten Have, Jan en Annie ten Have-Haarman, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp,
Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Jet Huis in't Veld-Groot Koerkamp, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, overleden familie Rekveld-Hoonhorst, pastoor Weijs, Herman Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland.

9 en 10 december
Gerrit Bloemenkamp (jgt), Richard ten Have, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, Ciska Kruit, Gerrit en Marie Ruiter-Roozeman, pastoor Weijs, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Herman Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland, om zegen en gezondheid voor ons verdere leven.

16 en 17 december
Albertus Duteweert (jgt), Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, pastoor Weijs, Herman Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland.

23 en 24 december
Ciska Kruit, Herman Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland, ouders Tiebot-Hazelekke.

24, 25 en 26 december
Henk Bos (jgt), Gerard Ruiter (jgt), Bernard Aarnink, Bertus Aarnink, ouders Aarnink-Bloemenkamp, Theo en Riek Bijsterveld en Bennie en Erik Poll, Johan Bloemenkamp, Gerrit en Marie Bloo-Groot Koerkamp, Ouders Brinkman-Aarnink, Johannes Daggenvoorde, ouders de Brouwer-Kruit, overleden familie de Brouwer-Pleizier, Bart Elferink, Johannes Groot Koerkamp uit dankbaarheid en voor Gods zegen over het komend jaar, Richard ten Have, Jan en Annie ten Have-Haarman en overleden familie, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Jan Haverkamp, Jan en Annie ten Have-Rodijk, Jan en Marie Huis in `t Veld-Kleine Koerkamp en Gerard, Herman Huis in ’t Veld, Hermanus en Wilhelmina Huis in 't Veld-Aarnink, Antoon Klein Koerkamp, Ouders Klein Swormink-Haverkamp, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk,
ouders Leerkes-Daggenvoorde en overleden familie, Jan en Bets Lorkeers-Maatman, Hein Marsman, Gerrit Marsman, overleden familie Oosterhuis-Klein Swormink, ouders Oosterhuis-Spikker, Gerard Oosterwechel, Hennie Schiphorst, Ouders Schiphorst-Lammertink, ouders Schutte-Casteel, Ouders Spikker-Bosman, Dinie Tibben-Evers, overleden ouders en familie van Breen-Overbeek, pastoor Weijs,
Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, Herman Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Theo Wiggers en overleden ouders Obdeijn-Elders, ouders G. Zandbelt-Zuidberg, ouders Tiebot-Hazelekke.   

30 en 31 december
Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, Richard ten Have, Miny ten Have-Klein Swormink, gebroeders Hermanus, Johannes en Egbertus Haverkamp, Annie ten Have-Rodijk, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, pastoor Weijs, Herman Wichink Kruit en ouders Wichink Kruit-Hofstede en overleden familie, Diny Zwiers-Nijland, uit dankbaarheid en voor Gods zegen over het komend jaar.

6 en 7 januari
Cato Oosterwijk jgt, Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus, Johannes, en Egbertus Haverkamp, Jet Huis in 't Veld-Groot Koerkamp, Ciska Kruit, Gerrit Oosterwijk, Hennie Schiphorst, Hennie Schiphorst en overleden familie Schiphorst-Huis in ’t Veld, Tot zekere intenti, pastoor Weijs, Anton Wichgers en Wilhelmina Anthonia Maria Wichgers-Rietman, Hermanus Wichink-kruit en overleden ouders Wichink-Kruit-Hofstede, ouders Zwiers-Hulman, Diny Zwiers-Nijland.

13 en 14 januari
Gebroeders Hermanus, Johannes, en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, pastoor Weijs, Hermanus Wichink-kruit, en overleden ouders Wichink-Kruit-Hofstede, Diny Zwiers-Nijland.

20 en 21 januari
Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman, gebroeders Hermanus, Johannes, en Egbertus Haverkamp, Ciska Kruit, Johannes Spikker en Gerarda Spikker-Huisman, pastoor Weijs, Anton Wichgers en Wilhelmina Anthonia Maria Wichgers-Rietman, Hermanus Wichink-Kruit, en overl, ouders Wichink-Kruit-Hofstede, ouders G Zandbelt-Zuidberg, Diny Zwiers-Nijland

27 en 28 januari
Johannes Groot Koerkamp (jgt), Gerard Oosterwechel (jgt), Naatje Oosterwijk-Huis in t Veld (jgt), Henk Bos, Overleden familie de Brouwer-Pleizier, Wilhelmina Groot -Koerkamp-Jonkman, Miny ten Have-Klein Swormink, gebroeders Hermanus, Johannes, en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Herman Lubbers, Ouders Schiphorst-Lammertink, pastoor Weijs, Hermanus Wichink-kruit, en overl,ouders Wichink-Kruit Hofstede, Diny Zwiers-Nijland.