God ... leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd te verstaan

Eucharistisch gebed, zondag 14 oktober

Werkgroepen

Openingstijden van het secretariaat,
Maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

* PCG = Pastorale Coördinatie Groep,
Frans Brinkhof, 0570-551580

* BOG = Beheergroep Onderhoud en Gebouwen,
Gerard Brinkhof, 0570-551474

* BAB = Beheergroep Administatie en Budgetten,
Trees Brinkman-Oosterhuis, 0570-551312

* Assistenten,
Secretariaat: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl
Frans Brinkhof, 0570-551580

* Avondwakegroep, 
Agnes Brinkhof-te Vogt, 0570-551580

* Bedevaarten,
Kevelaar: Johan Lobbert, 0570-541392
Lourdes: Trees Brinkman-Oosterhuis, 0570-551312

* Begraafplaats,
Beheerder
Gerard Haverkamp, 0570-651328 of 0621541048
Onderhoud,
Antoon Daggenvoorde, 0570-551367

* Bezoekwerk,
Gemma Daggenvoorde-te Riele, 0570-551596

* Bloemversiering,
Diny Meijerink-Zijthof, 0570-551244

* Caritas,
Willie Kleine Koerkamp, 0570-551057

* Catechese,
contactpersoon, Janette Kleine Koerkamp-Hagen, 
0570 551057

* Gebedsgroep,
Secretariaat: nicolaaslettele@heiligelebuinus.nl

Frans Brinkhof, 0570-551580

* Kerkschoonmaken,

Annet Haverkamp, 0570-551650

* Kerktelefoon,
Gerard Brinkhof 0570-551474

* Koren,
Herenkoor: Ben Verwoolde, 0570-551540
Jeugdkoor: Susan ten Have, 06-49955187
Voce Magna: Mariet Brinkhof, 0570-551474

* Kosters,
Frans Brinkhof, 0570-551580

* Ledenadministratie,
Joke Haverkamp-Beltman, 0570-651328

* MOV
Ben Buurman, 0570-551671

* Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk,
Victor Munster, 06-25067603

* Vervoer van/naar de kerk,
Frans Brinkhof, 0570-551580

* 't Zout bezorging,
Gerard Brinkhof, 0570-551474