Dit is een tijd van bidden en liefde tot de naaste

Prefatie zondag 18 maart - ingekort

Nicolaas Schalkhaar

Nicolaas Schalkhaar

Eucharistisch Centrum

Timmermansweg 32
7433 BL  Schalkhaar

Het Eucharistisch Centrum (EC) is een centrum waar zonder uitzondering en op een vast tijdstip op zondagen, kerkelijke hoogfeestdagen en op nader te bepalen kerkelijke feestdagen de eucharistie wordt gevierd. 

Eucharistievieringen

2e + 4e zaterdag v.d. maand:    19.00 uur
zondag:                                    10.00 uur
dinsdag:                                    9.00 uur
woensdag                                 19.00 uur

Biechtgelegenheid

Woensdagavond: 18.30 uur - 19.00 uur

Aanbidding

Woensdagavond: 18.00 uur - 19.00 uur

 

Secretariaat EC Nicolaas

Timmermansweg 32

7433 BL Schalkhaar

telefoon: 0570 622834

e-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Openingstijden:

dinsdag: 18.30 – 19.30 uur

donderdag: 9.30 – 12.00 uur


Berichten

 • Vieringen in de Goede Week en Pasen

  Op 25 maart, Palmpasen, zal het koor Youngest Voices XL weer een viering verzorgen en op Eerste Paasdag is er na de viering eieren zoeken voor kinderen tot 12 jaar. De afgezant van de Paashaas zal weer aanwezig zijn.
 • image

  Klussendag

  Naar aanleiding van ons verzoek in het vorig Zoutnummer hebben al een paar mensen zich beschikbaar gesteld om mee te doen aan de klussendag op zaterdag 14 april
 • Mededelingen Coördinatoren

  Helaas stopt onze BAB coördinator Willie Hurenkamp met ingang van 1 juli met deze belangrijke taak.
 • image

  Gerrit Drost

  Per eind januari is Gerrit Drost gestopt met het verzorgen van de wekelijkse digitale nieuwsbrief met o.a. vermelding van de vieringen.
 • image

  Sfeerfoto's Kerst Nicolaaskerk

  Tijdens de Kerstvieringen in de St. Nicolaaskerk heeft Harry Mulder enige mooie sfeerfoto's gemaakt. Deze zijn te zien via deze link: Sfeerfoto's...
 • image

  Film die ertoe doet

  Donderdagavond 18 januari, 20.00 uur kijken we in onze Titus Brandsma Huiskamer naar de film Philomena, een hartverwarmend komisch drama.
 • Mededeling inzake het kerkhof

  In het nieuwe jaar 2018 staat een ruiming van 46 graven op het kerkhof op het programma. In tegenstelling tot ruimingen in het verleden zal er gekeken worden in hoeverre een grafsteen een historische waarde heeft. De grafzerk zal in voorkomende gevallen gespaard worden en op een plek nabij het kerkhof worden herplaatst.
 • image

  Crèche en kindernevendienst 2018

  Ook in 2018 is er regelmatig Kindercrèche- en nevendienst. Elke 1e en 3e zondag van de maand zijn de kleinsten weer welkom in het Koetshuis. Mocht u ook mee willen helpen, we kunnen nog hulp gebruiken. Van harte welkom.
 • image

  We gaan weer naar Lourdes!

  Van 28 april t/m 5 mei 2018 gaan we weer mee met de bisdombedevaart naar Lourdes.
 • image

  Mededelingen

  Mocht u nog muntjes hebben over gehouden van de vrijwilligersavond, wilt u deze dan inleveren bij een van de coördinatoren?
 • image

  Vrijwilligers gezocht

  Helaas is de stichting kerkvervoer niet meer werkzaam. Het kerkbezoek wordt daarom voor enkele medeparochianen wel moeilijk.
 • image

  Geslaagde vrijwilligersavond

  Op Zaterdag 30 september was de jaarlijkse vrijwilligersavond. We begonnen met een eucharistieviering waarbij zowel het Brugkoor als het Nicolaaskoor zongen.
 • image

  Maria van Frieswijk 2017

  Op zondag 8 oktober werd weer het jaarlijkse feest ter gelegenheid van Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk gehouden.
 • image

  Tous les soleils...

  Een komedie met inhoud... in het Titus Brandsma Huis, donderdag 5 oktober om 20.00 uur
 • Wilt u onze ogen en oren zijn?

  In onze parochie zijn er mensen die onze aandacht nodig hebben; hetzij door middel van bezoek, hetzij door een gesprek of een kaartje. Helaas zijn wij daar niet altijd van op de hoogte.
 • image

  Maria van Frieswijk

  Op zondag 8 oktober is het feest van Maria van Frieswijk.