In die dagen zal de Heer ... voor alle volken een maaltijd aanrichten

Jesaja 26, 6 - Lezing op zondag 15 oktober
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Nicolaas Schalkhaar

Nicolaas Schalkhaar Nicolaas Schalkhaar

Eucharistisch Centrum

Timmermansweg 32
7433 BL  Schalkhaar

Het Eucharistisch Centrum (EC) is een centrum waar zonder uitzondering en op een vast tijdstip op zondagen, kerkelijke hoogfeestdagen en op nader te bepalen kerkelijke feestdagen de eucharistie wordt gevierd. 

Eucharistievieringen

2e + 4e zaterdag v.d. maand:    19.00 uur
zondag:                                    10.00 uur
dinsdag:                                    9.00 uur
woensdag                                 19.00 uur

Biechtgelegenheid

Woensdagavond: 18.30 uur - 19.00 uur

Aanbidding

Woensdagavond: 18.00 uur - 19.00 uur

 

Secretariaat EC Nicolaas

Timmermansweg 32

7433 BL Schalkhaar

telefoon: 0570 622834

e-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Openingstijden:

dinsdag: 18.30 – 19.30 uur

donderdag: 9.30 – 12.00 uur


Berichten

 • image

  Maria van Frieswijk 2017

  Op zondag 8 oktober werd weer het jaarlijkse feest ter gelegenheid van Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk gehouden.
 • image

  Tous les soleils...

  Een komedie met inhoud... in het Titus Brandsma Huis, donderdag 5 oktober om 20.00 uur
 • Wilt u onze ogen en oren zijn?

  In onze parochie zijn er mensen die onze aandacht nodig hebben; hetzij door middel van bezoek, hetzij door een gesprek of een kaartje. Helaas zijn wij daar niet altijd van op de hoogte.
 • image

  Maria van Frieswijk

  Op zondag 8 oktober is het feest van Maria van Frieswijk.
 • image

  Vredesweek: 16 - 24 september

  Thema: 'De kracht van verbeelding'. Tal van activiteiten door tal van kerken, gemeente en anderen. Klik verder voor het programma.
 • image

  Aandacht voor onze medemens

  In onze parochie zijn er mensen die onze aandacht nodig hebben. Hetzij door middel van een kaartje, hetzij door een bezoekje of telefoontje.
 • image

  Huwelijk

  Op zaterdag 2 september trouwen José van Schaik en Peter van der Hauw.
 • Samen op Zaterdag; inloophuis voor asielzoekers

  De werkgroep Kerk & Vluchteling, waarin leden van verschillende kerken uit Deventer participeren, willen een inloophuis organiseren voor asielzoekers op loopafstand van het AZC Schalkhaar.
 • image

  Collecte 10 september voor de Zonnebloem Schalkhaar

  De Zonnebloem is geen onbekende. Huisbezoek, een bloemetje, een gezellige activiteit of gewoon een beetje aandacht. Voor mensen met een fysieke beperking zijn de vrijwilligers van de Zonnebloem een welkome afleiding. Ook in Schalkhaar zijn ruim twintig Zonnebloem-vrijwilligers actief. Om de verschillende activiteiten te bekostigen is er natuurlijk geld nodig. Daarom willen wij op de Nationale Ziekendag op 10 september, na de Heilige Mis van 10.00 uur, een collecte houden. De opbrengst is volledig bestemd voor onze ‘eigen’ Zonnebloem.
 • Urnentuin

  Inmiddels zijn er de nodige werkzaamheden in urnentuin uitgevoerd.
 • image

  Bezoek 80+

  In het verleden ontvingen de oudere parochianen in Schalkhaar elk jaar vanaf 80 jaar een bloemetje op hun verjaardag.
 • image

  Huwelijksjubileum

  Op zaterdag 15 juli 2017 zijn Wim Wouters en Riek Gerritse 60 jaar getrouwd.
 • image

  Kerkradio

  Mede dankzij een gulle gift van de Stichting Steunfonds Nicolaaskerk Schalkhaar en de opbrengst van onze deelname aan de rommelmarkt hebben we kerkradio aan kunnen schaffen.
 • Mededelingen Coördinatoren

  In de maanden juli en augustus is er geen inloopspreekuur op de dinsdagochtend
 • image

  Rommelmarkt Schalkhaar Life

  De deelname aan de rommelmarkt bij de braderie van Schalkhaar Life was een groot succes!