Uw mildheid moet bij alle mensen bekend zijn

Paulus, Fil. 4 - Introitus zondag 17 december

Nicolaas Schalkhaar

Nicolaas Schalkhaar

Eucharistisch Centrum

Timmermansweg 32
7433 BL  Schalkhaar

Het Eucharistisch Centrum (EC) is een centrum waar zonder uitzondering en op een vast tijdstip op zondagen, kerkelijke hoogfeestdagen en op nader te bepalen kerkelijke feestdagen de eucharistie wordt gevierd. 

Eucharistievieringen

2e + 4e zaterdag v.d. maand:    19.00 uur
zondag:                                    10.00 uur
dinsdag:                                    9.00 uur
woensdag                                 19.00 uur

Biechtgelegenheid

Woensdagavond: 18.30 uur - 19.00 uur

Aanbidding

Woensdagavond: 18.00 uur - 19.00 uur

 

Secretariaat EC Nicolaas

Timmermansweg 32

7433 BL Schalkhaar

telefoon: 0570 622834

e-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Openingstijden:

dinsdag: 18.30 – 19.30 uur

donderdag: 9.30 – 12.00 uur


Berichten

 • image

  Lessons and Carols

  Zondag 17 december om 20.00 uur in het Titus Brandsma Huis
 • Mededeling inzake het kerkhof

  In het nieuwe jaar 2018 staat een ruiming van 46 graven op het kerkhof op het programma. In tegenstelling tot ruimingen in het verleden zal er gekeken worden in hoeverre een grafsteen een historische waarde heeft. De grafzerk zal in voorkomende gevallen gespaard worden en op een plek nabij het kerkhof worden herplaatst.
 • image

  Kerstvieringen

  Op zondagochtend 24 december (4e zondag van de advent) is er een eucharistieviering om 10.00 uur.
 • image

  Crèche en kindernevendienst 2018

  Ook in 2018 is er regelmatig Kindercrèche- en nevendienst. Elke 1e en 3e zondag van de maand zijn de kleinsten weer welkom in het Koetshuis. Mocht u ook mee willen helpen, we kunnen nog hulp gebruiken. Van harte welkom.
 • image

  Voedselinzameling

  De inzamelingen voor de Voedselbank lopen goed. Hartelijk dank voor uw gulle gaven.
 • image

  Snoeiwerkzaamheden

  De grote bomen aan het kerkplein verdienen een snoeibeurt i.v.m. aanwezig dood hout.
 • image

  Bouwkundige werkzaamheden

  Zodra de goedkeuringen/budgetten ontvangen zijn zullen we in samenwerking met diverse bedrijven de onderzijde van de kerktoren voorzien van nieuw voegwerk
 • image

  Mededelingen

  Mocht u nog muntjes hebben over gehouden van de vrijwilligersavond, wilt u deze dan inleveren bij een van de coördinatoren?
 • image

  Vrijwilligers gezocht

  Helaas is de stichting kerkvervoer niet meer werkzaam. Het kerkbezoek wordt daarom voor enkele medeparochianen wel moeilijk.
 • image

  Geslaagde vrijwilligersavond

  Op Zaterdag 30 september was de jaarlijkse vrijwilligersavond. We begonnen met een eucharistieviering waarbij zowel het Brugkoor als het Nicolaaskoor zongen.
 • image

  We gaan weer naar Lourdes!

  Van 28 april t/m 5 mei 2018 gaan we weer mee met de bisdombedevaart naar Lourdes.
 • image

  Maria van Frieswijk 2017

  Op zondag 8 oktober werd weer het jaarlijkse feest ter gelegenheid van Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk gehouden.
 • image

  Tous les soleils...

  Een komedie met inhoud... in het Titus Brandsma Huis, donderdag 5 oktober om 20.00 uur
 • Wilt u onze ogen en oren zijn?

  In onze parochie zijn er mensen die onze aandacht nodig hebben; hetzij door middel van bezoek, hetzij door een gesprek of een kaartje. Helaas zijn wij daar niet altijd van op de hoogte.
 • image

  Maria van Frieswijk

  Op zondag 8 oktober is het feest van Maria van Frieswijk.
 • image

  Vredesweek: 16 - 24 september

  Thema: 'De kracht van verbeelding'. Tal van activiteiten door tal van kerken, gemeente en anderen. Klik verder voor het programma.
 • image

  Aandacht voor onze medemens

  In onze parochie zijn er mensen die onze aandacht nodig hebben. Hetzij door middel van een kaartje, hetzij door een bezoekje of telefoontje.