Ik geloof in één God ... Vader ... Zoon ... en heilige Geest

Geloofsbeleidenis - zondag 27 mei is Drievuldigheidszondag

Nicolaas Schalkhaar

Nicolaas Schalkhaar

Eucharistisch Centrum

Timmermansweg 32
7433 BL  Schalkhaar

Het Eucharistisch Centrum (EC) is een centrum waar zonder uitzondering en op een vast tijdstip op zondagen, kerkelijke hoogfeestdagen en op nader te bepalen kerkelijke feestdagen de eucharistie wordt gevierd. 

Eucharistievieringen

2e + 4e zaterdag v.d. maand:    19.00 uur
zondag:                                    10.00 uur
dinsdag:                                    9.00 uur
woensdag                                 19.00 uur

Biechtgelegenheid

Woensdagavond: 18.30 uur - 19.00 uur

Aanbidding

Woensdagavond: 18.00 uur - 19.00 uur

 

Secretariaat EC Nicolaas

Timmermansweg 32

7433 BL Schalkhaar

telefoon: 0570 622834

e-mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl

Openingstijden:

dinsdag: 18.30 – 19.30 uur

donderdag: 9.30 – 12.00 uur


Berichten

 • image

  Tunnelwerkzaamheden

  Sinds vanochtend, 11 mei is een waar kranenballet te zien. De werkzaamheden gaan het hele weekend nog verder door. Voor het Titus Brandsma Huis...
 • image

  Veel vrijwilligers actief op klussendag RK Nicolaaskerk

  Ruim 40 vrijwilligers uit ons dorp hebben gisteren in en om de RK Nicolaaskerk, het Koetshuis en de begraafplaats flink de handen uit de mouwen gestoken tijdens de jaarlijkse klussendag. De nadruk daarbij lag op schoonmaak, reparatie en onderhoud.
 • image

  Klussendag 14 April

  Er zijn al veel aanmeldingen maar we kunnen nog genoeg handen gebruiken.
 • image

  Eieren zoeken

  Op eerste Paasdag mogen kinderen tot 12 jaar eieren zoeken na de viering. We hopen op veel kinderen zodat het een gezellig spektakel wordt.
 • image

  Paaskaars

  Daarnaast ziet u de verklaring van de symbolen die op de paaskaars staan.
 • Vieringen in de Goede Week en Pasen

  Op 25 maart, Palmpasen, zal het koor Youngest Voices XL weer een viering verzorgen en op Eerste Paasdag is er na de viering eieren zoeken voor kinderen tot 12 jaar. De afgezant van de Paashaas zal weer aanwezig zijn.
 • image

  Klussendag

  Naar aanleiding van ons verzoek in het vorig Zoutnummer hebben al een paar mensen zich beschikbaar gesteld om mee te doen aan de klussendag op zaterdag 14 april
 • Mededelingen Coördinatoren

  Helaas stopt onze BAB coördinator Willie Hurenkamp met ingang van 1 juli met deze belangrijke taak.
 • image

  Gerrit Drost

  Per eind januari is Gerrit Drost gestopt met het verzorgen van de wekelijkse digitale nieuwsbrief met o.a. vermelding van de vieringen.
 • image

  Sfeerfoto's Kerst Nicolaaskerk

  Tijdens de Kerstvieringen in de St. Nicolaaskerk heeft Harry Mulder enige mooie sfeerfoto's gemaakt. Deze zijn te zien via deze link: Sfeerfoto's...
 • Mededeling inzake het kerkhof

  In het nieuwe jaar 2018 staat een ruiming van 46 graven op het kerkhof op het programma. In tegenstelling tot ruimingen in het verleden zal er gekeken worden in hoeverre een grafsteen een historische waarde heeft. De grafzerk zal in voorkomende gevallen gespaard worden en op een plek nabij het kerkhof worden herplaatst.
 • image

  Crèche en kindernevendienst 2018

  Ook in 2018 is er regelmatig Kindercrèche- en nevendienst. Elke 1e en 3e zondag van de maand zijn de kleinsten weer welkom in het Koetshuis. Mocht u ook mee willen helpen, we kunnen nog hulp gebruiken. Van harte welkom.
 • image

  Mededelingen

  Mocht u nog muntjes hebben over gehouden van de vrijwilligersavond, wilt u deze dan inleveren bij een van de coördinatoren?
 • image

  Vrijwilligers gezocht

  Helaas is de stichting kerkvervoer niet meer werkzaam. Het kerkbezoek wordt daarom voor enkele medeparochianen wel moeilijk.
 • image

  Geslaagde vrijwilligersavond

  Op Zaterdag 30 september was de jaarlijkse vrijwilligersavond. We begonnen met een eucharistieviering waarbij zowel het Brugkoor als het Nicolaaskoor zongen.