De Heer ... heeft geduld met u

Petrus, 2 Petrus 3, 9 - Lezing, zondag 10 december

Agenda 2018

1e en 3e zondag

crèche en kindernevendienst

2e en 4e zaterdag “Samen op zaterdag” , 14.00u in Koetshuis