Heer, maak mij sterk in edelmoedigheid

psalm 51 - Liturgie van Aswoensdag

Agenda 2018

1e en 3e zondag

crèche en kindernevendienst

2e en 4e zaterdag “Samen op zaterdag” , 14.00u in Koetshuis