Wentel uw bekommernissen af op de Heer en Hij zal voor u zorgen

psalm 55, introitus zondag 15 juli

Agenda 2018

 1e en 3e zondag

crèche en kindernevendienst

 2e en 4e zaterdag “Samen op zaterdag” , 14.00u in Koetshuis
 3+17 juni crèche en kindernevendienst
 17 juni Vaderdagviering, m.m.v. het St.Nicolaaskoor
 23 juni  Speciale gebedsviering met muziekgroep Horizonte uit Duitsland
 29 sept  Vrijwilligersmiddag
 14 okt Maria van Frieswijk