Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is

Jezus in Joh. 6, 51 - Evangelie van zondag 19 augustus

Coördinatoren

De volgende drie mensen hebben de verantwoording voor de zaken die voorheen bij locatieraad en pastoraatsgroep lagen:

  • PCG, pastorale zaken: Annet te Riele
  • BOG, beheer onroerend goed: Jan Daggenvoorde
  • BAB, beheer administratie en budgetten: Willie Hurenkamp