Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden

1 Joh 3, 18 - Lezing op zondag 29 april

Coördinatoren

De volgende drie mensen hebben de verantwoording voor de zaken die voorheen bij locatieraad en pastoraatsgroep lagen:

  • PCG, pastorale zaken: Annet te Riele
  • BOG, beheer onroerend goed: Jan Daggenvoorde
  • BAB, beheer administratie en budgetten: Willie Hurenkamp