Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden

1 Joh 3, 18 - Lezing op zondag 29 april

Beschrijving van de kerk en het interieur

Een aantal aspecten van het kerkgebouw wordt in een paar hoofdstukjes beschreven, zoals de beelden en de glas-in-loodramen. Ook de Vredeskapel wordt beschreven.