De Heer ... heeft geduld met u

Petrus, 2 Petrus 3, 9 - Lezing, zondag 10 december

Beschrijving van de kerk en het interieur

Een aantal aspecten van het kerkgebouw wordt in een paar hoofdstukjes beschreven, zoals de beelden en de glas-in-loodramen. Ook de Vredeskapel wordt beschreven.