In die dagen zal de Heer ... voor alle volken een maaltijd aanrichten

Jesaja 26, 6 - Lezing op zondag 15 oktober
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Koffie & Ontmoeting

Na afloop van elke zondagviering in het Eucharistisch Centrum hebben de parochianen de gelegenheid om in de ontmoetingsruimte van de kerk een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. Dit samen koffiedrinken is een essentieel onderdeel van het Eucharistisch Centrum, waarvoor iedereen uitgenodigd is. Er is dan ook gelegenheid om met de dan aanwezige pasto(o)r een praatje te maken.

Daarnaast mogen we blij zijn met de mensen van de koffieploeg die de Nicolaas rijk is.
Zij maken de koffie & ontmoeting iedere zondag mogelijk.