Zoals een herder omziet naar zijn kudde ... zo zal ik omzien naar mijn schapen

God in Ezechiël 34, 12 - Lezing, zondag 26 november