Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt

jezus in Math 22, 21 - Evangelie van zon dag 22 oktober

Coördinatoren en beheergroep Titus Brandsma Huis

In de lokale geloofsgemeenschap van het Titus Brandsma Huis zijn veel vrijwilligers actief.

Al die activiteit wordt in goede banen geleid door:

Coördinator Pastorale Coördinatie Groep: Thea Engelen
Coördinator Beheergroep Administratie en Budgetbeheer: Johan Bourgonje
Coördinator Beheergroep Onroerende Goederen: vacant

 

De beheergroep gaat over het reilen en zeilen van het Titus Brandsma Huis: 

Yvonne Hemel (voorzitter), Emile Hilgers, Gerard Abbink, Thea Engelen en Johan Bourgonje

Deze mensen zijn bereikbaar via titusbrandsma@heiligelebuinus.nl