Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden

1 Joh 3, 18 - Lezing op zondag 29 april