In die dagen zal de Heer ... voor alle volken een maaltijd aanrichten

Jesaja 26, 6 - Lezing op zondag 15 oktober
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Kerkvervoer

Als u niet op eigen gelegenheid in de kerk van Boskamp kunt komen, kunt u kontakt opnemen met Jan Bouwhuis, tel. 0570-561214 voor het regelen van vervoer.

 

Kerktelefoon

Ook bestaat de mogelijkheid om de vieringen in Boskamp via de kerktelefoon te volgen. Neem hiervoor kontakt op met Bertus Mentink, tel. 0570-563256.