Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken

God in Jesaja 56, 1, 7 - Lezing zondag 20 augustus
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

De psalmen verbeeld

Broederen, Deventer

  • anneke_kaai.1.jpg

… ten toon gesteld in de Broederenkerk
… van 5 juli tot en met 26 aug. 2017,

  • Wo en do. 13.30-16.00 uur
  • Vrij en zat. 12.00 -16.00 uu

Anneke Kaai, die internationaal bekend is, maakt schilderijen met bijbelse symboliek. Zij heeft een hele serie gemaakt rondom psalmen.

De werken geven uitdrukking aan het leven van de mens met zijn vreugde, zijn verdriet en zijn waaroms en dit alles in relatie tot God. De emoties die sterk naar voren komen zijn in de schilderijen te zien. Donker en licht, vaak met het Licht naar God verwijzend,  kenmerken deze werken. De kleuren hebben symbolische waarde en zijn soms uitbundig.