In die dagen zal de Heer ... voor alle volken een maaltijd aanrichten

Jesaja 26, 6 - Lezing op zondag 15 oktober
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Maria van Frieswijk 2017

EC Nicolaas, Schalkhaar

  • maria_van_frieswijk_2017.jpg

Op zondag 8 oktober werd weer het jaarlijkse feest ter gelegenheid van Onze Lieve Vrouwe van Frieswijk gehouden. Deze viering begon om 11.00 met een feestelijke Eucharistieviering met als hoofdcelebrant pastoor Baneke waarbij het St. Nicolaaskoor de zang verzorgde. Bijzonder was dat tijdens de viering de misdienaars van de hele Lebuinus parochie aanwezig waren. Aansluitend aan de viering volgde de processie, een regenbui zorgde ervoor dat de processie welke normaal gesproken door het Pastoorsbos zou worden gelopen nu door de kerk werd gelopen. Tijdens de processie droegen de misdienaars het houten beeldje van Maria van Frieswijk mee en werd de rozenkrans gebeden. Ook werden er Marialiederen gezongen.

Na de processie was er gelegenheid om te lunchen in restaurant De Lindeboom, waar de organisatie had gezorgd voor koffie, thee, soep en een broodje. Deze lunch werd goed bezocht en alom werd er gezegd dat het een hele mooie viering was geweest.

Na de lunch werd er ter afsluiting een plechtig Marialof gehouden in de kerk waarin het Allerheiligste uitgestald werd.

Het was een lange dag maar iedereen kon terugkijken op een prachtige viering!

Klik hier voor de foto's van de viering