Uw mildheid moet bij alle mensen bekend zijn

Paulus, Fil. 4 - Introitus zondag 17 december

Als onze dagen verduisterd zijn ...

  • Martin_Luther_King.jpg

... en onze nachten donkerder dan duizend poolnachten, dan willen wij er steeds aan denken dat er in de wereld een grote zegenende kracht bestaat, die God heet.

Als wij geen uitweg meer zien, kan God ons de weg wijzen.

De duisternis van gisteren zal hij veranderen in helder daglicht, dat reeds vooruitwijst naar de lichtende morgen van de eeuwigheid.

Martin Luther King