Uw mildheid moet bij alle mensen bekend zijn

Paulus, Fil. 4 - Introitus zondag 17 december

Nieuws

Nieuws

Onder dit kopje kunt u diverse nieuwsitems vinden. Heeft u zelf nieuws dat u anderen niet wilt onthouden, dan kunt u het per e-mail doorgeven aan de webmaster (webmaster@heiligelebuinus.nl).

 • image

  Lessons and Carols

  Zondag 17 december om 20.00 uur in het Titus Brandsma Huis
 • image

  Op naar de stal in 2017

  Interactieve kerststal in de Broederenkerk in Deventer. In de Broederenkerk in Deventer is vanaf vrijdag 15 december 2017 de kerststal weer te bezichtigen. Dit jaar voor de derde keer in een bijzondere opzet.
 • image

  Sfeervol Engels Kerstconcert van het DVE

  Deventer, december 2017 Vlak voor de start van het Dickensfestijn geeft het Deventer Vocaal Ensemble (DVE) een sfeervol kerstconcert volgens een oude Engelse traditie. In “A Festival of Lessons and Carols” brengt het koor traditionele kerstliederen ten gehore, waaronder “O...
 • Mededeling inzake het kerkhof

  In het nieuwe jaar 2018 staat een ruiming van 46 graven op het kerkhof op het programma. In tegenstelling tot ruimingen in het verleden zal er gekeken worden in hoeverre een grafsteen een historische waarde heeft. De grafzerk zal in voorkomende gevallen gespaard worden en op een plek nabij het kerkhof worden herplaatst.
 • image

  Kerstvieringen

  Op zondagochtend 24 december (4e zondag van de advent) is er een eucharistieviering om 10.00 uur.
 • image

  Crèche en kindernevendienst 2018

  Ook in 2018 is er regelmatig Kindercrèche- en nevendienst. Elke 1e en 3e zondag van de maand zijn de kleinsten weer welkom in het Koetshuis. Mocht u ook mee willen helpen, we kunnen nog hulp gebruiken. Van harte welkom.
 • image

  Voedselinzameling

  De inzamelingen voor de Voedselbank lopen goed. Hartelijk dank voor uw gulle gaven.
 • image

  Snoeiwerkzaamheden

  De grote bomen aan het kerkplein verdienen een snoeibeurt i.v.m. aanwezig dood hout.
 • image

  Bouwkundige werkzaamheden

  Zodra de goedkeuringen/budgetten ontvangen zijn zullen we in samenwerking met diverse bedrijven de onderzijde van de kerktoren voorzien van nieuw voegwerk
 • image

  Het parochiefeest

  Op 12 november vierden wij, de gehele parochie, het parochiefeest 2017. Hiervan is een verslag gemaakt. Bijzonder: de Lebuinuspenning, het afscheid van pastoor Baneke en een nieuw beeld van Lebuinus.
 • image

  Adventsavonden bij de Maristen

  ‘Uit God geboren’ is de titel van de digitale adventsretraite 2017 van de jezuïeten. ... De Maristen bij de Broederenkerk komen in de Advent vier keer een uur samen ... om elkaar en anderen gelegenheid te geven ervaringen uit te wisselen ...
 • image

  Tijdens de adventsperiode, een Kerstengel zijn voor een...

  Zondag 3 december is de eerste Adventszondag van dit jaar. In de adventsweken zien we uit naar Kerst. De komst van Jezus naar deze aarde. Een feest van Licht. Voor heel veel mensen voelt de decembermaand helemaal niet als een maand om te verwachten en verlangend naar uit te zien. Is december een...
 • image

  Benoeming nieuwe pastoor

  De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft als opvolger van pastoor Baneke voor de parochies Heilig Kruis en Heilige Lebuinus voor onbepaalde tijd benoemd: bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen. Naast zijn taak als vicaris van de bisschop in Overijssel zal hij ook...
 • image

  Vertrek pastoor Baneke van de parochies H. Lebuinus en H....

  Met ingang van 15 november 2017 zal Joost Baneke zijn functie als pastoor van de parochies  H. Lebuinus (Deventer en Olst-Wijhe) en H. Kruis (Raalte en omgeving) neerleggen en met emeritaat gaan. Om reeds langer bestaande, maar de laatste tijd toegenomen problemen met zijn gezondheid,...