Moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid

Paulus, Filipp. 1,9a - Lezing, zondag 9 december

Nieuws

Nieuws

Onder dit kopje kunt u diverse nieuwsitems vinden. Heeft u zelf nieuws dat u anderen niet wilt onthouden, dan kunt u het per e-mail doorgeven aan de webmaster (webmaster@heiligelebuinus.nl).

 • image

  Welkom in de Kerstvieringen!

  Iedereen is altijd, maar vooral met Kerst, welkom om mee te vieren in onze kerken; ook als u geen trouwe kerkganger bent!
 • image

  Parochiefeest Heilige Lebuinus op 11 november 2018

  Een volle kerk: 360 personen. Pastoor Ronald Cornelissen en het gehele pastorale team, met misdienaars en acolieten uit de gehele parochie. Het Caeciliakoor van de Broederen o.l.v. Ton Zwartkruis, tevens organist.
 • image

  Concert: Es ist ein Ros entsprungen

  Broederenkerk, Zaterdag 22 december 2018 20:00 uur Scènes rond een geboorte - Het Kerstverhaal in muzikale staties uit de Duitse Barok door vocaal ensemble Trajecti Voces o.l.v. Dirkjan Horringa
 • image

  A merry meezing Christmas concert

  Een gezellig Kerstconcert met samenzang, Chistmas Carols en het Gloria van Vivaldi. Broederenkerk, Zaterdag 15 december 2018 20:00 uur
 • image

  Op weg naar de stal

  In de R.K. Broederenkerk in Deventer is de kerststal weer te bezichtigen in een bijzondere opzet. De kerststal is te bezichtigen vanaf vrijdag 14 december tot en met 6 januari, dagelijks van 11.00 uur tot 16.00 uur. Op eerste en tweede kerstdag van 13.30 tot 16.00 uur.
 • image

  Vacatures in de parochie

  Uw talenten inzetten voor de hele parochie? Graag! Er zijn een aantal vacatures .....
 • image

  Adventsactie,

  De Adventsactie krijgt dit jaar de titel mee: ‘Uw steun geeft hoop aan moeder en kind’. Een uitgebreide reportage vindt u verder in ‘t Zout.
 • image

  Kerstconcert 22 december,

  Op zaterdag 22 december a.s. geeft het Mannenkoor Germania uit Heeten, evenals vorig jaar, een kerstconcert in onze kerk. Aanvang 19.00 uur. Na afloop is er een deurcollecte met vrije gift voor de gemaakte kosten en onderhoud van de kerk.
 • image

  Kerstvieringen 24/25 december,

  Doordat er steeds minder voorgangers zijn van het pastorale team, krijgen wij er ook mee te maken. Zo zal er op kerstavond maar 1 viering zijn. En ook op nieuwjaarsdag geen viering. De vieringen staan op het kerst rooster, verderop in t Zout. We willen wel even vermelden. Maandag 24...
 • image

  Oliebollen 5 januari,

  Vorig jaar hebben we op oliebollen getrakteerd in het eerste weekend van het nieuwe jaar. Dus ook nu op zaterdag 5 januari na de viering: Koffie met oliebollen.
 • image

  Dank je wel vrijwilligers,

  Wat zou onze kerk zijn zonder vrijwilligers. Daarom aan alle vrijwilligers die het afgelopen jaar weer zoveel tijd hebben gestoken in het vrijwilligerswerk, Dank jullie wel. Eind januari komen we weer met alle vertegenwoordigers van de werkgroepen bij elkaar om te evalueren over het...
 • image

  Actie kerkbalans,

  In januari 2019 staat ook de actie kerkbalans weer in de belangstelling. Deze actie duurt van 19 januari t/m 3 februari. Het parochiebestuur geeft verderop in t Zout een uitleg en oproep over het belang van deze actie.
 • image

  Week van gebed, Bathmen, Okkenbroek, Lettele,

  Van 20 t/m 27 januari wordt er in de kerken van Bathmen, Okkenbroek en Lettele, weer gebeden en gezongen om de eenheid van de kerken. Zondag 20 januari zal de openingsviering zijn in Okkenbroek, aanvang 10.00 uur. Dinsdag 22 januari viering in Okkenbroek, aanvang 19.00 uur....
 • image

  Kerstwens Namens de,

  Coördinatoren van onze geloofsgemeenschap wensen wij iedereen een zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2019
 • image

  Kerkportaal

  De getoonde foto is het eindresultaat van de 7weken durende verbouwing van het Portaal van onze H. Nicolaaskerk te Schalkhaar.
 • Oudejaarsviering

  Op 31 december willen we het jaar afsluiten met een gebedsviering. Medewerking verleent het Nicolaaskoor, voorganger is Marc Brinkhuis. Aanvang 18.00 uur
 • Musical de Tien Geboden

  Wij kunnen nog zangers, toneelspelers en figuranten gebruiken voor de musical, dus geeft u snel op!
 • Kerstwens

  De coördinatoren en secretariaatsmedewerkers wensen u een zalig Kerstfeest en een gezegend en gezond 2019!