Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken

God in Jesaja 56, 1, 7 - Lezing zondag 20 augustus
Bereikbaarheidsdienst: 06 - 133 244 06

Nieuws

Nieuws

Onder dit kopje kunt u diverse nieuwsitems vinden. Heeft u zelf nieuws dat u anderen niet wilt onthouden, dan kunt u het per e-mail doorgeven aan de webmaster (webmaster@heiligelebuinus.nl).

 • image

  De psalmen verbeeld

  … door schilderes Anneke Kaai, … ten toon gesteld in de Broederenkerk … van 5 juli tot en met 26 aug. 2017 - - - Een verslag van de opening en een impressie hiervan
 • image

  Concert in Raalte

  Donderdag 24 augustus, 19 uur, kerk: Heilige Kruisverheffing
 • image

  Gods geheimschrift

  Oecumenische viering in de Lebuinuskerk te Deventer op zondag 6 augustus 2017 rond Het Boek der Boeken ...
 • image

  Open monumentendag

  Op de Open Monumentendag zet Nederland massaal de deuren open, in 2017 met speciale aandacht voor het thema Boeren, Burgers en Buitenlui. Het is dé kans om een plek te bezoeken, waar men anders niet zo snel komt of omdat er een bijzondere activiteit plaatsvindt.
 • image

  Willibrordprocessie 2017

  Op 10 september 2017 vindt de vijftiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie plaats in Utrecht.
 • image

  Oecumenische Vredesweek viering Wijhe: 19-09-2017 om...

  Vrede, Kunnen we er alleen maar van dromen? We wensen iedereen vrede bij iedere ontmoeting. We wensen het onze vrienden, familie, buren. We wensen ook vrede voor mensen die verder van ons af staan, ook de mensen met wie we geen click hebben. We hopen op vrede voor mensen met wie we van mening...
 • image

  Collecte 10 september voor de Zonnebloem Schalkhaar

  De Zonnebloem is geen onbekende. Huisbezoek, een bloemetje, een gezellige activiteit of gewoon een beetje aandacht. Voor mensen met een fysieke beperking zijn de vrijwilligers van de Zonnebloem een welkome afleiding. Ook in Schalkhaar zijn ruim twintig Zonnebloem-vrijwilligers actief. Om de verschillende activiteiten te bekostigen is er natuurlijk geld nodig. Daarom willen wij op de Nationale Ziekendag op 10 september, na de Heilige Mis van 10.00 uur, een collecte houden. De opbrengst is volledig bestemd voor onze ‘eigen’ Zonnebloem.
 • image

  Boerderijdienst 2017

  Ook dit jaar is er weer een oecumenische Boerderijdienst. Op zondag 27 augustus op  het veeteeltbedrijf van de familie Willemink. Dit jaar wordt aandacht geschonken aan de combinatie Zorg en Boerderij. Bij de familie Willemink is ruimte voor een paar cliënten met een beperking. Zij...
 • image

  Zin om met mij naar de kerk te gaan op zaterdag 9 of 10...

  Alle leden van onze parochie worden van harte uitgenodigd om op zondag 10 september iemand mee te nemen naar de viering. In dat weekend zetten kerken in het hele land de deuren open voor gasten in het kader van de landelijke campagne Kerkproeverij. Onze parochie doet ook mee! Met name de...
 • Even géén evensong

  De aangekondigde evensong op 12 augustus gaat niet door.
 • image

  Luister1ns; zomerbelevenis in Wijhe

  Zondag 16 juli was er in Wijhe een zeer succesvolle “zomerbelevenis” voor de oude ingang van bejaardentehuis “het Weijtendaal”. Maar liefst 120 kinderen en volwassen konden luisteren naar muziek, mooie gedichten, lezingen en een ware poppenkast. Het kinderkoor...
 • image

  Orgelconcert op 15 juli, Broederenkerk

  Zaterdagmiddag 15 juli, organist Jan Kleinbussink, 15 uur - toegang met vrije gift. Een programma, geheel toegespitst op het robuuste en karakteristieke klankkarakter van het fraaie Ibach-orgel in de Broederenkerk te Deventer.
 • Urnentuin

  Inmiddels zijn er de nodige werkzaamheden in urnentuin uitgevoerd.
 • image

  Bezoek 80+

  In het verleden ontvingen de oudere parochianen in Schalkhaar elk jaar vanaf 80 jaar een bloemetje op hun verjaardag.
 • image

  Huwelijksjubileum

  Op zaterdag 15 juli 2017 zijn Wim Wouters en Riek Gerritse 60 jaar getrouwd.
 • image

  Kerkradio

  Mede dankzij een gulle gift van de Stichting Steunfonds Nicolaaskerk Schalkhaar en de opbrengst van onze deelname aan de rommelmarkt hebben we kerkradio aan kunnen schaffen.
 • Mededelingen Coördinatoren

  In de maanden juli en augustus is er geen inloopspreekuur op de dinsdagochtend