Zijn boodschap is verzoening, gerechtigheid en zorg om elkaar

Communiegebed zondag 17 juni

Nieuws

MET MARIA HET WOORD VAN GOD LEVEN

  • kevelaer2014_web.3.jpg

Hebt u zich al aangemeld voor Kevelaer? Het thema dit jaar is: “Met Maria het woord van God leven”

2-daagse 24 en 25 augustus Zwolle en omstreken met begeleiding van pastoraal werker Leo Geurts. Opgave vóór 15 juli bij Ans v.d. Berg, Adeline Schotgerrits of Rikie Nijkamp. 

1-daagse op zaterdag 2 september met begeleiding van pastoor Joost Baneke.
Opgave vóór 21 augustus.
De zang wordt verzorgd door het koor van de H. Cornelius uit Luttenberg. Muziekvereniging de Bergklanken uit Luttenberg verleent ook haar medewerking.

In het vorig zout staat een uitvoerige weergave van de beide bedevaarten.

Helaas moeten we dit jaar een Broedermeester missen uit Boskamp, nl. Bertus Kakkenberg. Hij is overleden op 23 mei j.l. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de Broederschap van Kevelaer en begeleidde jaarlijks de pelgrims. Het was fijn om met hem samen te werken. Wat zullen we hem missen.

Opgave en info vragen is ook mogelijk na de viering van zondag 9 juli  in ’t Klankbord te Wijhe, in de Broederenkerk te Deventer of bij de volgende Broedermeesters:

Anton Kleinherenbrink (Boskamp,Olst) 0570-563933 of 06-50886090 anskhb@gmail.com
Johan Lobbert, (Lettele), Colmschate, Schalkhaar, Deventer) tel. 0570-541392 j.lobbert@kpnplanet.nl
Adeline Schotgerrits, (Deventer) tel. 06-23688636 ab.schotgerrits@home.nl
Anton Kleinherenbrink (Boskamp,Olst) 0570-563933 of 06-50886090 anskhb@gmail.com
Ans v.d. Berg , (Boerhaar) tel. 06 - 33 848 933 ansvdberg15@hotmail.com
Jan Arink, (Wijhe) tel. 0570-523247 jaarink53@gmail.com
Rikie Nijkamp, (Wijhe)  tel. 0570-522521  nijkamp-wiggers@home.nl