Wie in mijn naam een zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op

Jezus in Marcus 9, 37 - Evangelie van zondag 23 september

Nieuws

De betekenis van Maarten Luther voor de kerk

Broederen, Deventer

  • luther.jpg

Leesavonden bij de Maristen

Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen lanceerde, ook al zijn de geleerden het er niet over eens waar en hoe dit precies gebeurde. Ook binnen de parochie wordt hier aandacht aan besteed, o.a. met deze activiteit.

De betekenis van Maarten Luther voor de kerk

Katholieken kijken in onze tijd anders naar Luther dan vroeger vaak het geval was. Paus Franciscus zei op 19 januari tegen een delegatie uit Finland: "De intentie van Maarten Luther 500 jaar geleden was de Kerk te vernieuwen, niet om haar te verdelen."

Om te proberen wat meer zicht te krijgen op wat Luther wilde en wat zijn betekenis is voor de Kerk van Christus, zijn er in oktober en november bij de Maristen vier leesavonden. We zullen korte artikelen lezen uit de glossy die met het oog op dit Lutherjaar gepubliceerd is:

  • “Luther, rebel, hervormer, mediaman" (Uitg. Vuurbaak, i.s.m. Stg. Refo-500)

en tegelijk ook stil staan bij wat paus Franciscus tijdens de grote Luther-herdenking van oktober 2016 in Lund (Zweden) gezegd heeft.

Data:
24 en 31 oktober en
7 en 14 november,
telkens van 19.30 tot 21.00 uur.

Plaats:
Voorkamer, Broederenstraat 18 A, 7411 LB Deventer.

De glossy is in de boekhandel en via internet verkrijgbaar a €8,95.
Aan de avonden zijn geen verdere onkosten verbonden.
Om praktische redenen is het handig wanneer deelnemers zich na 12 oktober melden bij de begeleider Pater Jan Hulshof < janhulshof41@gmail.com > / 06-5192921).