Dit is een tijd van bidden en liefde tot de naaste

Prefatie zondag 18 maart - ingekort

Nieuws

Benoeming nieuwe pastoor

  • Ronald_Cornelissen002.jpg

De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft als opvolger van pastoor Baneke voor de parochies Heilig Kruis en Heilige Lebuinus voor onbepaalde tijd benoemd: bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen. Naast zijn taak als vicaris van de bisschop in Overijssel zal hij ook pastoor worden van beide parochies, beide taken halftime. In de afgelopen week hebben het pastoraal team en de besturen van de parochies Heilig Kruis en Heilige Lebuinus een ontmoeting gehad met de nieuwe pastoor. Hij woont al in de H. Lebuinusparochie, in Lettele om precies te zijn, en zal daar ook blijven wonen. De benoeming is officieel op 15 november jongstleden ingegaan – dus op de dag dat pastoor Baneke met emeritaat ging. We zijn de aartsbisschop dankbaar voor de snelle invulling van de pastoorsvacature en we vertrouwen op een vruchtbare samenwerking met de nieuwe pastoor.

Het parochiebestuur