Ga met God en Hij zal bij u zijn

Lied, oecumenische viering 4 november

Nieuws

Actie Kerkbalans 2018: "Geef voor je kerk"

Engelbert

  • kerkbalans_logo_banner.jpg

De Actie Kerkbalans loopt dit jaar van 20 januari tot 3 februari.

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers van 2000 kerken (rooms-katholiek, protestants en oud-katholiek) geld op voor hun kerk. De Actie Kerkbalans is al jaren de grootste fondsenwervende actie in Nederland, waarmee plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage vragen. Dit jaar met de slogan ‘Geef voor je kerk’.

De kerken in Olst-Wijhe luidden zaterdag 20 januari de Actie Kerkbalans 2018 in met een bijeenkomst in de Bastiaan in Olst, een toespraak van Peter Dullaert van Nieuw Sion in de Dorpskerk en het luiden van de klokken van deze kerk om 13.00 uur. Dit luiden gebeurde gelijktijdig in alle kerken van Olst-Wijhe.

Het inluiden was bedoeld om de mensen te attenderen op de Actie Kerkbalans en de positie van de kerken. Dat gaat verder dan het geloof dat de parochianen en de gemeenteleden met elkaar delen. Zij delen ook de zorg voor hun omgeving. Op maatschappelijk en sociaal vlak betekent de sluiting van een kerk ook een verarming voor de gemeenschap waar die kerk deel van uitmaakt. Uit een onderzoek naar armoede in Nederland in 2013 bleek dat de gezamenlijke kerken goed zijn voor 30 miljoen euro, besteed aan concrete hulpvragen. Dit bedrag is sindsdien alleen maar gestegen.

Mensen zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na hen. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt en wijst naar de naaste.

De kerk biedt een plek om tot jezelf te komen, anderen te ontmoeten, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Willen we een plek behouden waar iedereen terecht kan? Doe dan mee!

In de periode 20 januari - 3 februari zijn de kerkleden benaderd met het verzoek om ook dit jaar weer bij te dragen. Veel kerken staan om verschillende redenen financieel onder druk. Voor velen is het ondenkbaar dat de plaatselijke kerken hun deuren zouden sluiten.

Dit is te voorkomen als het met de lokale kerken goed gaat en daar is geld voor nodig. Bent u lid van een van de deelnemende kerken en waardeert u de positieve bijdrage aan de sociale samenhang in uw dorp, geef dan voor de Actie Kerkbalans, want de kerk moet zichzelf bedruipen. Zij krijgt van niemand subsidie, ook niet van de Rijksoverheid.

Klik hier voor meer informatie.