Uw mildheid moet bij alle mensen bekend zijn

Paulus, Filipp. 4, 5 - Introitus zondag 16 december

Nieuws

Terugblik ontmoetingsdag Kerk in de Samenleving

Engelbert

  • Ontmoetingsdag2018.jpg

Ruim 70 bezoekers mochten we verwelkomen bij zaal Logtenberg. Helaas waren enkele mensen die zich wel hadden aangemeld, ziek geworden. De dag begon met een viering met pastoraal werker Leo Geurts . In de 1e lezing hoorden we de parabel van de man die leed aan een koud hart. Leo benoemde situaties in ons leven waarin tegenslagen en verlies een “koud hart” kunnen veroorzaken. Mensen die er dan voor hen zijn, kunnen het “koude hart” verwarmen net als bij de man in de parabel. In het middagprogramma  bood het duo Linquenda de bezoekers een blik in het leven vroeger bij zijn ouders thuis. De stemming zat er goed in; ze kregen veel respons uit de zaal. De uitdaging om mee te doen met stijldansen werd net niet aangedurfd, maar velen zaten op het puntje van hun stoel. De middag werd afgesloten met de persoonlijke zegen door diaken Marc Brinkhuis in een ingetogen sfeer. We hopen met de betekenis van Linquenda “dat wat achterblijft” dat de harten van de bezoekers verwarmd zijn en de dag zo zijn sporen zal nalaten.