Uw mildheid moet bij alle mensen bekend zijn

Paulus, Filipp. 4, 5 - Introitus zondag 16 december

Nieuws

Vastenactie 2018: Gaan waar niemand gaat….

  • banner-vastenactie.jpg

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief op verzoek van de toenmalige overheid en van de bisschop van het Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit hun missie hebben zij zich ingezet op het gebied van onderwijs en ziekenzorg, waaronder voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio (ism het bisdom) en dat jarenlang gerund.

Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zusters in Zambia hun werkzaamheden verschoven. Het ziekenhuis is overgenomen door de overheid en de zusters hebben het Households In Distress (HID)-programma opgezet in 1991. Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids werkt.

Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s. Concrete voorbeelden hiervan:

de lotgenotengroepen voor mensen met HIV/aids (‘home based care’): ze komen regelmatig bij elkaar om bijvoorbeeld het belang van medicijnen te bespreken, hoe je ze inneemt. Ook stigmatisering komt aan de orde en hoe de mensen hiermee omgaan. Ze helpen elkaar de ziekte te accepteren.

Vrijwilligers – ‘buddysysteem’ (‘home based care’): vrijwilligers gaan een paar keer per week langs bij mensen die te ziek zijn om naar de lotgenotengroepen te komen. Huisjes worden beetje opgeruimd, schoongemaakt, mensen worden gewassen, er wordt pap gemaakt… Als het nodig is, wordt de maïspap vanuit het project verstrekt.

Distributie van medicijnen.

Sunsuntila: het weeshuis. Dit is dagopvang voor kinderen die één of twee ouders hebben verloren. De kinderen worden altijd bij eigen familie ondergebracht. In Sunsuntila krijgen ze twee maaltijden per dag (ontbijt en lunch) en wordt hun schoolgeld betaald. De kinderen krijgen na hun reguliere school eventueel bijles of huiswerkbegeleiding. Ze kunnen hier ook spelen. De oudere kinderen helpen mee met het onderhoud van het terrein.

Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.

Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15,700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 12,600 indirect.