Ik geloof in één God ... Vader ... Zoon ... en heilige Geest

Geloofsbeleidenis - zondag 27 mei is Drievuldigheidszondag

Nieuws

Lourdesreis

  • Lourdesgroep_2018.jpg

Een groep van 31 pelgrims uit de Lebuinusparochie, o.l.v. pastor Clazien Broekhoff en Victor Munster, nam van 28 april t/m 5 mei deel aan de bisdombedevaart naar Lourdes. Lees hier het verslag van deze inspirerende reis.