Ga met God en Hij zal bij u zijn

Lied, oecumenische viering 4 november

Nieuws

Oecumenische Lebuinusprocessie

Willibrord, Boskamp

  • 20180623_143729.jpg

Op zaterdagmiddag 23 juni verzamelde zich in en voor de Bergkerk een groep mensen: voorgangers van de verschillende Stadshartkerken: PKN, Russisch-Orthodoxe kerk, Penninckshuis en van onze eigen Lebuinusparochie en bisdom.

Daarnaast ook veel gelovigen van deze 4 kerken.

Met zijn allen liepen we de oecumenische Lebuinusprocessie.

De processie stelde zich op voor de Bergkerk. Er werd een icoon meegedragen, een Bijbelboek, een grote vlaggenlijn, het parochievaandel en de Lebuinusschrijn.

De tocht ging zingend via de Bergstraat richting Brink, en vandaar door naar het Meester Geertshuis in de Assenstraat voor een eerste moment van Bijbellezing, en heel toepasselijk het “Ubi caritas et amor” .

Een tweede halte werd gehouden bij de Russisch-Orthodoxe kerk, voor een korte plechtigheid geleid door aartspriester Theodoor. Men bracht enkele orthodoxe Lebuinusliederen ten gehore terwijl de schrijn bewierookt werd.

Daarna ging het al zingend verder naar de Grote Kerk of Lebuinuskerk, waar de schrijn op het hoogkoor geplaatst werd. Terug op de plaats waarover het oude Lebuinuslied zingt: “Zijn lichaam is verheven al op den hogen koor; wie dat hem wil verzoeken, die mag hem vinden daar.” Een ontroerend moment. Met de cantorij van de Lebuinuskerk werd er een Middaggebed gevierd. Ook hier mooie koormuziek!

Vervolgens trok de grote stoet verder de stad in langs het winkelend publiek. De volgende halte was het Geert Groote Huis aan het Lamme van Dieseplein. Hier kon de stoet zich goed verzamelen. Het was dus een geschikte plek om ook even stil te staan bij de grote betekenis van Geert Groote en de Moderne Devotie voor kerk en samenleving in Deventer en ver daarbuiten. Het laatste stuk van de tocht ging richting Broederenkerk. Daar ook een korte gebedsdienst, waarin Mgr Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht voorging. De Schola zong een aantal Gregoriaanse liederen.

Na de afsluiting van deze dienst volgde nog een verrassende burgerlijke plechtigheid.

Dr Clemens Hogenstijn, tevens parochiaan, ontving uit handen van loco-burgemeester Liesbeth Grijsen een koninklijke onderscheiding.

“Bijzonder” en “Mooi” waren de meest gehoorde commentaren achteraf. En dat was het ook. Bijzonder dat vier kerken met elkaar optrokken in deze processie, elk een eigen accentje konden brengen, maar wel hetzelfde gedachtengoed overbrengen.

Bijzonder ook dat zoveel mensen zich bij ons aansloten, zodat we afsloten met 250 mensen in de Broederenkerk.

Bijzonder ook de reacties van het winkelend publiek: mensen bleven stil staan en kijken. We zagen blikken van herkenning, soms verbazing, soms wat onwennig gegiechel. Er werden heel wat filmpjes en foto’s gemaakt.

Maar in elk geval heeft de gelovige gemeenschap van Deventer zich in de straten van de stad laten zien én horen.

Een levende getuigenis van 1250 jaar Deventer religieus!